Overstappen Kinderopvang


Welkom! 

Niet alleen vanwege de voordelige bureaukosten, maar ook door onze persoonlijke professionele service.

Overstappen is eenvoudig.

  1. Overeenkomst bij je huidige kinderopvang opzeggen . De wettelijke opzegtermijn bedraagt 4 weken. De overeenkomsten bij Gastouderbureau NL gaan pas in op de datum dat je huidige overeenkomst stopt. Zo heb je geen extra kosten. Onze lage bureaukosten per maand worden hierop aangepast.
  2. Aanmeldformulier digitaal invullen . Je vindt dit aanmeldformulier  op de website. Vraag ook je gastouder om dit aanmeldformulier voor gastouders in te vullen. Met deze gegevens maken we de overeenkomsten op die we jullie vooraf mailen. deze kunnen digitaal worden ondertekend, ook op locatie.
  3. Koppelgesprek en Risico Inventarisatie . Na ontvangst van de aanmeldformulieren neemt de consulent contact op voor het plannen van een vrijblijvende persoonlijke afspraak op de opvanglocatie. Hier kunnen we direct en zullen we de wettelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren. Hierna gaan we Gastouderbureau NL aanmelden bij de Gemeente zonder GGD inspectie. Dit is niet nodig bij een overstap. 
  4. Kinderopvangtoeslag. De consulent van Gastouderbureau NL helpt je als je dat wilt, thuis bij het wijzigen van de kinderopvangtoeslag. Hiervoor hebben we een handige en eenvoudige rekentool ontwikkeld. Met deze kinderopvangcalculator bereken je de gemiddelde uren per maand en het uurtarief inclusief bureaukosten. Wil je ook zien over de bureaukosten heb je recht op kinderopvangtoeslag.