Controleer je woning

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

CONTROLEER LIJST


Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

 • Overeenkomst tussen GO en Gastouderbureau NL (staat in de persoonlijke portal)
 • Opvang vindt plaats op 1 adres/ opvang locatie
 • Gastouder niet inwonend bij vraagouder


Gastouder

 • PRK registratie van GO en huisgenoten en structureel aanwezigen van 18 jaar en ouder
 • LRK geregistreerd
 • Geen kinderen met OTS (Ondertoezichtstelling)
 • GO niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit ouderlijk gezag
 • Origineel Diploma en EHBO-certificaat aanwezig
 • Gastouder 18 jaar of ouder
 • Voertaal is Nederlands/ Fries
 • In het bezit van een geldig ID-bewijs


Accommodatie en inrichting

 • Woning te allen tijde rookvrij
 • Voldoende binnenspeelruimte
 • Voldoende buitenspeelmogelijkheden
 • Per verdieping een werkende rookmelder (vanaf 01-06-2022 conform Bouwbesluit 2012)
 • Aparte slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar
 • Koortjes raamdecoratie hoog opgehangen
 • Alle stopcontacten onder de 1,5 meter voorzien van beveiliging
 • Breekbaar glas onder de 1,5 meter voorzien van beschermfolie

 

Pedagogisch beleid

 • Gastouder kent inhoud pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau NL
 • Gastouder kan omschrijven op welke wijze de eigen pedagogische kwaliteiten worden toegepast in opvang (Pedagogisch Boomhuis)

 

Aantal kinderen

 • Maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar (eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee)
 • Maximaal 5 kinderen van 0-4 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Maxiamaal4 kinderen van 0-2 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Maximaal2 kinderen van 0 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Achterwacht geregeld bij 3 of meer kinderen (spelende vriendjes tellen mee)
 • Achterwacht telefonisch bereikbaar en binnen 15 min. aanwezig
 • Overzichtslijst aantal kinderen (registratie in persoonlijke portal 

 

Veiligheid en gezondheid

 • RIE aanwezig van maximaal 1 jaar oud, inclusief het plan van aanpak
 • RIE is actueel (na verbouwing nieuwe maken)
 • Ongevallenformulier (staat in de persoonlijke portal) en GO weet wanneer die in te vullen
 • Gastouder heeft volwassen huisgenoten op de hoogte gesteld van risico's RIE
 • Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Stappenplan te handelen bij Meldcode
 • EHBO doos aanwezig
 • Vluchtplan aanwezig


Buiten

 • Omheining voldoet en is veilig conform leeftijd opvangkinderen
 • Speeltoestellen zijn veilig
 • Giftige planten en struiken zijn aan te wijzen
 • Geen toegang tot weg en water