Gastouderopvang +


Gastouderopvang +

De opvang met met extra ondersteuning kan zijn bij de gastouder of bij je thuis. Wij kunnen je helpen bij de afweging van wat het beste bij je kind past. Bij een gastouder komt je kind in contact met andere kinderen. De opvang kleinschalig omdat er een maximum is aan het aantal op te vangen kinderen. Het is ook mogelijk dat een gastouder bij je thuis opvang aanbiedt. Hierdoor worden een aantal externe prikkels voorkomen waardoor er meer rust wordt. De gastouder streeft ernaar om een opvangsituatie te creëren die zo dicht mogelijk aansluit op je eigen gezinssituatie.

Verantwoorde kinderopvang

Verantwoorde Kinderopvang draagt bij aan een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. Gastouderbureau NL heeft haar visie vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Deze kun je downloaden van de site. Daarnaast bezoeken wij de opvang locatie minimaal 2 maal per jaar. Tijdens deze bezoeken controleren wij de woning of deze voldoet aan de veiligheid en gezondheidseisen. Ook hebben wij een gesprek met de gastouder om te evalueren hoe ons pedagogisch beleid en de kwaliteitseisen van de overheid worden toegepast. 

Gastouder Nederland

Gastouderbureau NL werkt samen met Gastouder Nederland . Op deze site worden de profielen weergegeven van beschikbare gastouders op woonplaats en reisafstand in minuten. Je kunt de gastouders selecteren voor opvang bij de gastouder of bij je thuis. De gastouder omschrijven zichzelf en de beschikbare opvangdagen worden weergegeven. Wil je een vrijblijvende kennismaking? Wij helpen je graag verder.

Kinderopvangtoeslag

Wanneer de gastouder en de hieraan gekoppelde opvang geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen. Gastouderbureau NL helpt je hierbij. Om te voorkomen dat je te veel kinderopvangtoeslag ontvangt wij zullen een aantal factoren voor je meerekenen. Over de PGB-uren heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. Je betaalt met de gastouder het uurtarief voor een vast maandelijks administratiebedrag per kind registratie en factuur. Deze factuur kan je uploaden door de SVB voor uitbetaling naar ons. Wij betalen hierna de gastouder uit.

 • Wel / geen eigen woning.
 • Wel / niet werkzaam in het onderwijs.
 • Gemiddelde opvanguren per maand.
 • Aantal vakantieweken.
 • Verzamelinkomen.

Bereken eenvoudig via onze Gastouder Calculator het te ontvangen kinderopvangtoeslag bedrag en je echte kinderopvangkosten. De gemiddelde uren per maand en het uurtarief inclusief bureaukosten kun je overnemen voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Wij helpen je graag aan huis bij deze aanvraag.

LET OP! Je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag bij een Persoons Gebonden Budget (PGB). Dit moet je aan kunnen tonen aan de Belastingdienst. Gastouderbureau NL regelt dit kosteloos voor je. Door onze samenwerking met  Huishulpen worden de PGB werkzaamheden apart geregistreerd en digitaal administratief verwerkt. 

Tarieven

Gastouderbureau NL duidelijke en betaalbare bureaukosten. Ook voor PGB-gastouderopvang behoren wij tot de voordeligste gastouderbureaus van Nederland met vaste administratiekosten van € 69,50 per maand. Wij hanteren geen inschrijfkosten.

Administratie

Gastouderbureau NL biedt een eenvoudige online administratie. En met onze handige mobiele inlog regel je dit onderweg. Alle documenten hebben wij voor je opgeslagen in je persoonlijke portal. Na goedkeuring van de door je gastouder geregistreerde opvanguren wordt je factuur opgemaakt. Deze wordt automatisch geïncasseerd. Hierna betalen wij de gastouderfactuur en worden alle betalingen, jaaropgaven en financiële instellingen voor je bijgehouden in de persoonlijke portal. De PGB administratie wordt verzorgt door Huishulpen . Deze aangesloten organisatie maakt de factuur voor de zorgverlener op naar SVB maatstaven zodat u deze eenvoudig kunt uploaden via de SVB als budgethouder of vertegenwoordiger. 

Voorwaarden

De gastouder en de opvang locatie moet voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Wanneer hieraan wordt voldaan dan zal dit geregistreerd worden in het Landelijk register Kinderopvang (LRK). 

 • Een gastouder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.
 • Alle inwonende boven de 18 jaar moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Alle inwonende boven de 18 jaar en regelmatige bezoekers moeten zijn geregistreerd in het Personen Register Kinderopvang (PRK)
 • De eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Opvang 0 - 12 jaar op maximaal 6 kinderen waarvan maximaal 2 kinderen van 0-1 jaar inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.
 • Opvang 0 - 4 jaar op maximaal 5 kinderen waarvan maximaal 2 kinderen van 0-1 jaar inclusief eigen kinderen tot 10 jaar
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • De gehele opvang locatie altijd rookvrij te zijn.
 • Er dienen goed werkende brandmelders in de opvang locatie te zijn.
 • Bij meer dan 3 kinderen tegelijk dient een gastouder een achterwacht te hebben geregeld.
 • De opvang locatie en de gastouder zijn geïnspecteerd door de GGD.

Overstappen

Voel jij je thuis bij Gastouderbureau NL? De overstap naar ons verzorgen wij voor je. Je hoeft geen aanpassingen te doen bij de kinderopvangtoeslag en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wij mailen jou en je gastouder ons digitale inschrijfformulier en maken een afspraak op de opvang locatie. Hierna is de overstap formeel geregeld.