Opleiding gastouder

Gastouderbureau NL biedt een verkorte gastouder opleiding aan. Dit doen wij samen met ROC RIVOR.

Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie gastouders (mbo-niveau 2)

Gastouder worden; Algemeen

Steeds meer ouders kiezen voor gastouders voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het kleinschaliger en 'huiselijker' is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, ook omdat de opvang door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor jou als gastouder een grote verantwoordelijkheid, want de functie van gastouder gaat veel verder dan alleen oppassen. Daarom worden er nieuwe eisen gesteld aan het werk van gastouders, onder andere een diploma op mbo-niveau 2. Bij ons kun je, als je over voldoende praktijkervaring beschikt, zonder een opleiding doorlopen die leidt tot het vereiste diploma.

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Je doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. Je wordt alleen toegelaten wanneer je voldoende praktijkervaring hebt.

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen. De volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders is een volledige inschrijving. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vind je alle informatie over de verschillende examenonderdelen. Het is belangrijk dat je de informatie in de handleiding goed doorneemt.

Toelatingseisen om gastouder te worden

  • Je bent 21 jaar of ouder.
  • Je spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F of hoger.
  • Je hebt 400 uur oppaservaring opgedaan in de afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. Of je hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in de afgelopen twee jaren minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar.
  • Je hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind) *
  • Je hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt.
  • Je voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van jouw diploma of je beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor je in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek. * Hieronder vallen formele als informele (bijvoorbeeld kinderen van familie, vriendjes van kinderen en buren) oppasuren. Je mag de oppasuren meetellen zodra je de volledige verantwoordelijkheid en zorg hebt over de kinderen.

Intake en examens

Stap 1: intake

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of je voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.

Na inschrijving maken wij met je een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vul je online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat je niet over voldoende praktijkervaring beschikt, geven wij aan welke praktijkervaring je moet aanvullen. Je krijgt drie maanden de tijd om jouw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. Je krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.

Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht krijg je een beroepskennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Na inschrijving voor de diplomaroute ontvang je een complete voorbeeldtoets.

Stap 2: centrale examens

De centrale examens English en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito.

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter is in jouw planning verleden mag je beginnen met de centrale examens, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Of je doet eerst de schriftelijke examens, dan de centrale examens, en pas daarna het praktijkexamen. Kijk dus goed in welke periode je de centrale examens wilt doen, voordat je de andere examendelen plant. Datacentrale onderzoeken.

Stap 3: de schriftelijke examens

Stap 3 bestaat uit twee schriftelijke onderdelen en neemt ongeveer 2 uur in beslag. Je kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van onze acht examenlocaties.

Naast de schriftelijke examens Nederlands krijg je een beroepskennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De vragen van de beroepskennistoets zijn gebaseerd op het boek 'Pedagogisch Kader gastouderopvang' en de aanvullende reader. Auteurs van het Pedagogisch Kader zijn Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub (Kohnstamm Instituut) en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut). ISBN 9789036813297 of als E-book ISBN 9789036813297. Daarnaast krijg je na inschrijving een reader met informatie over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen.

Het Pedagogisch kader gastouderopvang is niet bij de prijs inbegrepen. Dit moet je zelf aanschaffen. De aanvullende reader is inbegrepen en ontvang je digitaal.

Stap 4: het praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar jouw werkplek. Het praktijkexamen duurt ongeveer 3,5 uur. Een belangrijk onderdeel van het examen voer je uit met minimaal twee opvangkinderen van 1 t / m 7 jaar oud *. Tijdens het examen moet je een aantal opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen.

* Je kunt examen doen op jouw adres of op het adres van de oppaskinderen en je kunt zelf kiezen met welke kinderen je examen doet, zolang zij tussen de 1 en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat dat de examinator zal beoordelen of de omgeving is voor de kinderen waarmee je examen doet. Als je bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en stopcontacten nodig. Daarbij is het van belang dat uw schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken.

 Na de observatie met de kinderen volgt een simulatieopdracht, een rollenspel en een interview met de examinator. Tijdens dit interview gaat de examinator met je in op jouw kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.

De examinator zal je vragen naar recente praktijkvoorbeelden.

Het praktijkexamen is op jouw werkplek. Voorwaarde is dat jouw werkplek in Nederland uitgezonderd Waddeneilanden is.

Stap 5: Keuze deelexamens

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen. Na de telefonische intake kun je van start gaan met de keuzedeel examens. Je maakt een aantal schriftelijke opdrachten. Je levert de opdrachten in voor je praktijkexamen. Na de Proeve van Bekwaamheid en de mondelinge examens ga je verder met de examens voor de keuzedelen. Hoe het examen er precies uitziet verschilt per keuzedeel. Voor de meeste keuzedelen maak je thuis opdrachten en maak je een portfolio. Tijdens de praktijkexamens spreek je over de gemaakte opdrachten met de assessor.

De keuzedelen zorgen voor verdieping van verbreding van het kwalificatiedossier. Je moet examen doen in twee keuzedelen. Voor Helpende zorg en welzijn voor Gastouders kun je bij Rivor diplomaroute kiezen uit de volgende aangrenzende keuzedelen:

Keuzedelen


K0022

Digitale vaardigheden basis

K0211

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

K0080

Oriëntatie op ondernemerschap

K0071

Nederlands 3F (deels bij ROC Rivor in Tiel, Nederlands 3F telt voor twee keuzedelen)

Stap 6: Diplomering

Als je alle examens * met een voldoende hebt behaald kom je in aanmerking voor het diploma Helpende Zorg en Welzijn. Een erkend wettelijk mbo-niveau 2 diploma.

* de uitslag van rekenen en de keuzedeel - examens tellen voorlopig nog niet mee voor de zak-slaagkans.

Praktische info om gastouder te worden

Startdata 
 Je kunt starten wanneer je wilt. Het jaar door kan je je zich inschrijven en starten met de diplomaroute.

Duur 
 De duur van de diplomaroute is afhankelijk van je eigen tempo. Je krijgt maximaal 8 maanden de tijd (gerekend vanaf het eerste examen) om de diplomaroute te doorlopen

Locaties 
 Schriftelijke examens in Diemen, Roermond, Assen, Utrecht, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen. De centrale examens Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij ROC Rivor in Tiel.

Datacentrale Cito-examinering

Herkansen 
 Alle examenonderdelen die bepalen of je slaagt of zakt kunnen maximaal één keer herkanst worden. De examens Nederlands mogen tweemaal herkanst worden.

Kosten 
Deelname aan de totale diplomaroute kost 950 euro *. Voor het eerste deel van de diplomaroute zijn de kosten 300 euro, voor het tweede deel 650 euro. Je betaalt dus in twee delen. 
 * herkansingen zijn niet inbegrepen. Het Pedagogisch kader gastouderopvang is niet inbegrepen.

Voor inschrijvingen vanaf 1 februari 2019 zijn bovenstaande toelatingseisen en tarieven van applicatie.

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar

Tip: Schrijf je alleen in voor deze diplomaroute als je aan de toelatingseisen voldoet. Je hebt recht op restitutie van de kosten (300 euro) wanneer je het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Een reden voor het niet afmaken kan zijn dat je niet wordt toegelaten tot de examens, omdat uit de intakeprocedure blijkt dat je niet aan de toelatingseisen voldoet.

Vragen aan ons?

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 13:00 uur op telefoonnummer: 0344-656256. Je kunt ook mailen naar: diplomaroute@rocrivor.nl


 


ROC Rivor