Reglement oudercommissie Gastouderbureau NL


Reglement oudercommissie Gastouderbureau NL

1. Begrip omschrijving

Centrale oudercommissie

De commissie, functionerend in het verband van de kinderopvangorganisatie, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement oudercommissie.

 

Gastouder

Degene die gastouderopvang biedt.

 

Gastouderbureau

Een organisatie die, in samenwerking met de kinderopvangorganisatie, gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt.

 

Houder

Degene die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert.

 

Kinderopvangorganisatie

Gastouderbureau NL, een koepelorganisatie waar meerdere gastouderbureaus bij zijn aangesloten.

 

Geschillencommissie

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en klachtenafhandeling door de geschillencommissie.

 

Leden

Leden van de oudercommissie.

 

Ouder

De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.

 

Oudercommissie

De commissie, bedoeld als in artikel 1.58 van de Wet kinderopvang, functionerend in het verband van de kinderopvangorganisatie, gastouderbureau op een wijze zoals in dit reglement is beschreven.

Het volledige Reglement Oudercommissie Gastouderbureau NL is te downloaden via de persoonlijke portal van de ouder en gastouder na het inloggen via de website.