Alternatieve Ouder Raadpleging

Gastouderbureau NL heeft als alternatief op de Ouder Commissie (OC) de

Alternatieve Ouder Raadpleging (AOR). Deze wordt toegepast wanneer de

vestiging niet hoeft te voldoen aan een Ouder Commissie of ondanks al haar

aansluiting niet voldoende aanmeldingen heeft van aangesloten ouders die

deel willen nemen aan de Ouder Commissie.

Gastouderbureau NL is van mening dat de meerwaarde van medezeggenschap

van ouders de organisatie kan leiden tot aangesloten

en besluitvorming. Door de inspraak van ouders komt er meer informatie

beschikbaar voor alle betrokkenen binnen gastouderbureau NL. voorgenomen

beslissingen kunnen bij de ouders worden getoetst. Indien blijkt

dat er door deze medezeggenschap er onvoldoende draagvlak is, dan kunnen

beslissingen worden heroverwogen.

Door gebruik te maken van de expertise van ouders kan de kwaliteit van

Gastouderbureau NL en aangesloten gastouderopvang worden gemonitord.

De kennis van de ouders draagt bij aan de ontwikkeling van hun eigen kind en

aan de vorming van een transparant en gedragen beleid. 


Bekijk het volledige document onder de rubriek downloads in de persoonlijke portal van de ouder. na het inloggen via de website.