Kinderopvangtoeslag 2023


Kinderopvangtoeslag in 2023

Als je werkt, wil je graag dat je kinderen goed worden opgevangen. De overheid helpt je een handje door kinderopvangtoeslag aan te bieden. Hoe werkt kinderopvangtoeslag? En wanneer heb je hier recht op?

Wat is kinderopvangtoeslag?

Gaat je kind naar de kinderopvang? Dan kun je misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten die je als werkende ouder maakt voor de opvang. Voor ieder kind vraag je apart toeslag aan. Je betaalt de kosten van de kinderopvang aan de opvanglocatie waar je kind naartoe gaat, en de Belastingdienst vergoedt hiervan een percentage (afhankelijk van je situatie). Je moet deze kinderopvangtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Soorten kinderopvang

Gaat jouw kind naar een erkende opvanglocatie? Dan krijg je (afhankelijk van je situatie) kinderopvangtoeslag. Onder die locaties vallen:

Een overzicht van alle erkende locaties vind je in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als de opvang van jouw kind niet in deze lijst staat, krijg je geen kinderopvangtoeslag voor de kosten die je eraan betaalt. Voor kinderopvang die je zelf regelt, door familie, vrienden of kennissen te laten oppassen, krijg je geen toeslag.

Lees meer: Kinderdagverblijf kiezen, hoe doe je dat?

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Als jij en je partner werken, kom je in aanmerking voor toeslag kinderopvang. Ook voor alleenstaanden geldt dat zij moeten werken. Als je een toeslagpartner hebt, geldt dat hij ook moet werken. Je bent onder andere elkaars toeslagpartner als je samen een kind hebt, maar bijvoorbeeld ook als je samenwoont met je moeder en jij 27 jaar of ouder bent. En zo zijn er meer situaties. Wil je weten of jij een toeslagpartner hebt? Check dit op ‘Heb ik een toeslagpartner?’.

De kinderopvang is niet goedkoop, vandaar dat de overheid je met een toeslag tegemoetkomt in de kosten. Kinderopvangtoeslag aanvragen kan onder bepaalde voorwaarden. Hieronder lees je de belangrijkste punten waaraan je moet voldoen om in 2023 kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen:

 • Je werkt
   
  Je hoeft niet per se een vaste baan te hebben. Ook als zzp’er of freelancer kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of als je een onderneming hebt of meewerkt in de zaak van je partner.
 • Je volgt een opleiding
   
  De opleiding moet erkend zijn. Dat is in elk geval zo als je naar een reguliere middelbare school, mbo, hbo of universiteit gaat. Of als je volwassenonderwijs doet op het ROC of het Vavo (volwassenonderwijs). Volg je een particuliere opleiding? Dan kun je bij DUO checken of de opleiding erkend is.
 • Je volgt een traject naar werk
   
  Je volgt een traject naar werk als je aan een programma deelneemt om aan de slag te kunnen. Dit gaat vaak via het UWV of via je oude werkgever. Denk bijvoorbeeld aan een re-integratietraject.
 • Je doet een verplichte inburgeringscursus
   
  Je gemeente betaalt dan mogelijk mee aan de kosten van kinderopvang. Of dat zo is, kun je navragen bij je gemeente.

Lees meer: Werken na zwangerschapsverlof, hou hier rekening mee

Andere situaties

Woont je kind niet bij jou? Dan heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. Heb je een adoptie– of pleegkind, dan kun je kinderopvangtoeslag krijgen als dit kind op jouw adres staat ingeschreven. Als je de opvang niet zelf betaalt, kun je geen toeslag krijgen. Op de site van de Belastingdienst lees je meer over de voorwaarden.

Kinderopvangtoeslag bij opleiding of ziekte

Tot 2020 kwamen ouders alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als beide partners werken of als één van hen of beiden een opleiding volgen, een traject naar werk of een inburgeringscursus. Sinds 2021 kun je ook kinderopvangtoeslag krijgen als jij of je partner niet werkt vanwege langdurige ziekte. Je moet dan een permanente zorgindicatie hebben in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). De andere ouder moet wel werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringstraject volgen. Als je in deze situatie zit, kun je het beste contact opnemen met de BelastingTelefoon.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg je?

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van het inkomen van jou en je toeslagpartner en het aantal uren dat je kind naar de opvang gaat. Je kunt per kind voor maximaal 2760 uur per jaar kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is maximaal 230 uur per maand. De overheid maakt elk jaar een Kinderopvangtoeslagtabel waarin staat hoeveel procent van de kosten voor kinderopvang je vergoed krijgt op basis van je/jullie (gezamenlijke) inkomen.

Hoogte kinderopvangtoeslag 2023

Voor de kinderopvangtoeslag gelden geen inkomens- of vermogensgrenzen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger je inkomen, hoe minder toeslag je krijgt voor de kosten van de kinderopvang.

De bedragen zijn voor de verschillende soorten opvang anders. Dit zijn de bedragen in 2023:

Maximaal te vergoeden uurprijs kinderopvangtoeslag                       

2022

2023Gastouderopvang

€6,52

€6,85

Tip: vergelijk gastouderbureaus
 
Gaat je kind naar een gastouder, dan is het altijd slim om de tarieven van gastouderbureaus te vergelijken. Er zitten soms grote verschillen in de kosten die je – los van de opvangkosten zelf – aan het bureau betaalt. Gastouder Nederland behoort tot de voordeligste gastouderbureaus van Nederland

Prijsstijgingen kinderopvang 2023

In 2023 stijgen de tarieven voor kinderopvang behoorlijk. Sommige kinderopvangcentra voeren een prijsstijging van bijna 10 procent door, terwijl de kinderopvangtoeslag in 2023 maar 5,6 procent hoger wordt dan in 2022 (voor gastouderopvang is de verhoging 3,22 procent). Veel kinderopvangcentra zien zich genoodzaakt om hun uurtarief te verhogen, vanwege de hogere kosten die ze zelf maken door de inflatie en hoge energietarieven.

Als je voor de opvang van jouw kind een hoger uurtarief betaalt dan het maximum dat de overheid heeft vastgesteld, krijg je voor de kosten boven het maximum uurtarief geen toeslag.

Kinderopvangtoeslag per kind

De kinderopvangtoeslag is vaak hoger bij een volgend kind. Het gaat daarbij niet om de leeftijd van je kinderen: het kind dat de meeste opvang krijgt, wordt gezien als het ‘eerste kind’. Bijvoorbeeld: gaat jouw kind van vijf jaar af en toe naar de buitenschoolse opvang en gaat je eenjarige kind dagelijks naar de kinderopvang? Dan is de eenjarige in dit geval het ‘eerste kind’. In de Kinderopvangtoeslagtabel van de overheid voor 2023 staat hoeveel procent je krijgt vergoed als je één of meerdere kinderen hebt.

Wanneer moet ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Zorg dat je de toeslag aanvraagt binnen drie maanden nadat je kind naar de opvang gaat. Als je hier langer mee wacht, loop je het risico dat je een deel van de toeslag misloopt.

Stap voor stap: zo vraag je kinderopvangtoeslag aan

 1. Check of je aan de voorwaarden voldoet.
 2. Zorg dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:
   – je DigiD
   – het contract met de opvang of een factuur van de opvang. De volgende gegevens heb je nodig: naam en adres van de opvang, het registratienummer uit het LRK, het aantal opvanguren per maand en het uurtarief van de opvang.
   – jouw jaarinkomen en dat van je toeslagpartner (als je die hebt).
   – zorg voor een geactiveerde Berichtenbox op MijnOverheid.
 3. Ga op toeslagen.nl naar ‘Mijn toeslagen’. Dit is jouw persoonlijke omgeving, waar je toeslag kunt aanvragen, je gegevens kunt bekijken en wijzigingen kunt doorgeven.
 4. Log in met je DigiD.
 5. Klik linksboven bij ‘Kinderopvangtoeslag’ op ‘Aanvragen’.
 6. Vul de aanvraag in.
 7. Klik onderaan op ‘Akkoord en verzenden’.

Meestal krijg je binnen acht weken een bericht terug in je Berichtenbox. De Belastingdienst keert vervolgens elke maand een bedrag uit, zodat je de factuur van de kinderopvangorganisatie kunt betalen. Dit bedrag storten ze op je rekening. De Belastingdienst kan ook rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie betalen. Dat mag je zelf bepalen bij de aanvraag. Als je ervoor kiest om de toeslag rechtstreeks te laten uitbetalen, moet je wel aan een paar voorwaarden voldoen:

 • De kinderopvang of het gastouderbureau heeft een overeenkomst met de Belastingdienst. Vraag dit na bij je opvanginstelling.
 • Je maakt gebruik van een kinderopvanginstelling in Nederland.
 • Als je meer kinderen hebt die naar de opvang gaan, moeten zij naar dezelfde opvanginstelling gaan.
 • Spreek met je opvang af dat de Belastingdienst de toeslag rechtstreeks naar hen overmaakt.

Uitbetaling kinderopvangtoeslag 2023

De kinderopvangtoeslag wordt elke maand op de 20ste dag uitbetaald. Het verschilt per bank of het ook die dag op jouw rekening staat. Als de 20ste op een dag in het weekend valt, krijg je het geld op de maandag daarna.

In 2023 geen koppeling gewerkte uren meer

Per 1 januari 2023 hangt de hoogte van de kinderopvangtoeslag die je krijgt niet meer af van het aantal gewerkte uren per maand. Iedereen die werkt, kan maximaal 230 uur per kind per maand vergoed krijgen. Het maakt niet meer uit hoeveel uur je daarvan hebt gewerkt. Met name voor zzp’ers bij wie het aantal gewerkte uren per maand wisselt is dit handig, maar ook als je bijvoorbeeld studeert. Werk je minder dan 230 uur per maand, dan krijg je kinderopvangtoeslag over het aantal uren dat op het contract met de kinderopvang staat. Verandert het aantal opvanguren dat je met de kinderopvang afspreekt, geef dit dan op tijd door aan de Belastingdienst (binnen vier weken), zodat je niet te veel of te weinig toeslag krijgt.

Kinderopvangtoeslag gestopt? Opvanguren opmaken

Als je minder dan 230 uur per maand gebruikmaakt van de kinderopvang, mag je de uren die je overhoudt het hele jaar nog opmaken. Ook als je niet meer werkt of studeert. Dat kan handig zijn als jij (of je toeslagpartner) stopt met werken. Je bekijkt hoeveel maanden je recht had op kinderopvangtoeslag en hoeveel uren je kind in die maanden naar de opvang is geweest. Is dit minder dan 230 uur, dan mag je de rest van de uren later in het jaar nog gebruiken. Als je stopt met werken heb je daarna nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Ook de uren die je in die drie maanden overhoudt, mag je voor het einde van het jaar nog opmaken.

Stopzetten of aanpassen kinderopvangtoeslag

Verandert er iets in je situatie? Heb je bijvoorbeeld een nieuwe partner? Ga je minder of juist meer werken? Of gaat je kind minder of vaker naar de kinderopvang? Geef dit dan meteen door aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Op die manier zorg je ervoor dat je geen geld misloopt of moet terugbetalen.

Bronnen: Belastingdienst, SVB