Nacht en weekend kinderopvang

Nacht en weekend opvang valt buiten de reguliere dagopvang. De opvangkinderen eten vaak mee en de gastouder moet ruimere werktijden hanteren. Gastouderbureau NL heeft haar kinderopvang + meer ondergebracht in Kind-jeugd-Hulp.

Gastouders die beschikbaar zijn voor Kinderopvang +, kunnen zo eenvoudig worden gevonden. Indien een gastouder een nacht of weekend toeslag hanteert, dan zal dit vooraf worden aangegeven. Ook de bureaukosten zijn voordelig. € 69.50 per maand per gezin, ongeacht het aantal kinderen en opvanguren.