Duur kinderopvangtoeslagDagopvang

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Je kind gaat dan bijvoorbeeld overdag naar een kinderdagverblijf of wordt opgevangen door een gastouder. Voor dagopvang kun je kinderopvangtoeslag krijgen.

Je kind kan dagopvang krijgen totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Is dat nĂ¡ de zomervakantie? Dan kan je kind meestal tijdens de vakantie nog naar de dagopvang.

Je kind kan ook nog naar de dagopvang als hij / zij al naar de basisschool gaat om te wennen. Bijvoorbeeld halve dagen of 1 dag in de week.


Buitenschoolse opvang (bso)

De bso is bedoeld voor kinderen die naar school gaan. Je kind wordt dan buiten de schooltijden en in de vakanties opgevangen. Bijvoorbeeld op school, bij een gastouder of op een andere locatie. Voorschoolse en naschoolse opvang (vso en nso) vallen hier ook onder.

Je kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij / zij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kun je geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.


Tussenschoolse opvang (tso)

Dit is opvang in de middagpauze van de basisschool. Hiervoor kun je geen toeslag krijgen. Ook niet als dit is geregeld via een geregistreerde opvang.