Het Pedagogisch Boomhuis voor gastouderopvang


Gastouderbureau NL werkt met Het Pedagogisch Boomhuis. Zo kun je als gastouder eenvoudig je pedagogische kwaliteiten toepassen in je gastouderopvang.

Je ontvangt wekelijks activiteiten waarin de ontwikkelingsgebieden van kinderen spelenderwijs worden ontdekt. De toegepaste huis, tuin en keuken materialen zijn vaak al aanwezig zodat je snel kunt starten met een activiteit.

 

Stimuleren van ontwikkelingsgebieden

De activiteiten die je als gastouder wekelijks van ons ontvangt stimuleren de ontwikkelingen van je opvangkind. De activiteiten zijn een ondersteuning, geen verplichting. Het is een handig hulpmiddel en bespaart als gastouder veel tijd.

 

Ontwikkelingsgebieden;

  • Motorische ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Creatieve ontwikkeling
  • Taalontwikkeling.

 

Binnen & buiten

Je ontvangt activiteiten die binnen en-of buiten kunnen worden gedaan. Ook verschillende thema’s worden behandeld zoals, jaargetijden (lente, zomer, herfst en winter). Maar ook actuele onderwerpen.

 

Leeftijd en activiteit

Bij de activiteiten die je wekelijks ontvangt is ook rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen die je opvangt.


Soort activiteiten

  • Media  
  • Muziek, dans en drama  
  • Spel  
  • Natuur  
  • Sport & bewegen 

 

Ouders

De ouders zien dat je als gastouder bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kind. Je geeft als gastouder een eigen invulling aan de activiteiten die je wekelijks ontvangt.

 

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

Het pedagogisch beleid van Gastouderbureau NL is gebaseerd op de visie van Marianne Riksen-Walraven. Deze basisdoelen zijn ook opgenomen in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Gastouders die gebruikmaken van Het Pedagogisch Boomhuis passen deze visie toe hun pedagogische kwaliteiten in de gastouderopvang. De wortels van Het Pedagogisch Boomhuis zijn de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven.

 

GGD

De overheid heeft voor 2022 meer budget vrijgesteld voor GGD-inspecties gastouderopvang. De reguliere kinderopvang moet jaarlijks worden getoetst, de bedoeling is dat gastouders per 2 jaar zullen worden bezocht. Naast de veiligheid en gezondheid voor kinderen op de opvang locatie zal ook worden gekeken hoe de gastouder zijn/haar pedagogische kwaliteiten toepast in de opvang. Met de activiteiten van Het Pedagogisch Boomhuis is dit eenvoudig inzichtelijk en aantoonbaar. Bovendien worden alle gastouders die hiervan gebruikmaken geregistreerd en mag de GGD dit met toestemming verifiëren bij Gastouderbureau NL.

 

Informatie

Wil je meer informatie over het Pedagogisch Boomhuis? Neem contact op met de regionale consulente, ook als je nog niet bent aangesloten bij Gastouderbureau NL..


Klik HIER voor je regionale consulent