Waarom kies je voor Gastouderbureau NL?

Bemiddeling

 • Geen administratie en inschrijfkosten.
 • Vanaf 2006 ervaren in bemiddeling en begeleiding ouders en gastouders.
 • Lage bureaukosten per maand voor de ouders
 • Geen administratiekosten voor de gastouder
 • Bereikbaar van 9: 00u - 20: 00u
 • Actieve bemiddeling voor gastouderopvang
 • Bemiddeling bij conflicten tussen ouder en gastouder
 • Gratis gastouder vinden op Gastouder Nederland  .
 • Minimaal twee keer per jaar een huisbezoek op de opvanglocatie
 • Minimaal een keer per jaar een evaluatie

Pedagogiek 

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Pedagogische helpdesk voor ouders en gastouders
 • Thema bijeenkomsten organiseren
 • Pedagogisch beleidsplan opstellen voor gastouders
 • Voedingsadvies
 • Pedagogische workshops
 • Jaarlijkse pedagogische evaluatie met gastouder.

Veiligheid 

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie gezondheid op de opvang locatie 
 • Een risico-inventarisatie veiligheid op de opvang locatie 
 • Advies en controle op brandveiligheid.
 • Advies over de veiligheidsrisico's Gezondheid
 • GGD inspectie ondersteuning
 • Aanbieden kinder-EHBO aan ouders

Administratie

 • Mobiele app, regel je administratie onderweg
 • Maandelijkse factuur per e-mail.
 • Betaling van de gastouder binnen twee werkdagen
 • FinanciĆ«le helpdesk voor al jouw problemen en vragen
 • Registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang
 • Administratie huishoudelijke werkzaamheden bij nanny gastouderopvang.

Fiscaal

 • Fiscaal jaar overzicht
 • Jaaropgaaf ouder
 • Jaaropgaaf gastouder 
 • Jaaropgaaf huishoudelijke werkzaamheden nanny opvang.
 • Hulp aan huis bij aanvraag kinderopvangtoeslag..

Algemeen

 • Vast eigen contactpersoon
 • Een intern en extern klachtenreglement
 • Aangesloten bij de Geschillencommissie
 • Mogelijkheden voor het volgen van de MBO2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn
 • Kinder praktijk EHBO-cursussen met online theorie.
 • Nieuwsbrieven voor ouders en gastouders.