Klachten procedure voor ouder


Bij Gastouderbureau NL nemen we klachten uiterst serieus en streven we ernaar om ervoor te zorgen dat elke klacht op een grondige en professionele manier wordt behandeld. We erkennen het belang van open communicatie en een transparante aanpak om ervoor te zorgen dat de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd. Onze klachtenprocedure is ontworpen met het oog op het waarborgen van klanttevredenheid en het continu verbeteren van onze dienstverlening.

Wanneer een klacht bij ons wordt ingediend, ontvangt de klager allereerst een ontvangstbevestiging om aan te geven dat de klacht in behandeling is genomen. Ons toegewijde team zal vervolgens een zorgvuldig onderzoek uitvoeren om de aard en de details van de klacht volledig te begrijpen. We streven ernaar om open en transparant te communiceren gedurende dit proces.

Na afronding van het onderzoek nemen we binnen 6 weken contact op met de klager om de bevindingen te bespreken en mogelijke oplossingen voor te stellen. Of het nu gaat om het nemen van corrigerende maatregelen, het verstrekken van aanvullende informatie, of het vinden van andere passende oplossingen, we streven naar een bevredigende afhandeling van de klacht.

Bovendien registreren we elke klacht en de genomen stappen in ons klachtenregistratiesysteem. Dit stelt ons in staat om patronen te identificeren, trends te analyseren en continu te leren en verbeteren. We geloven in een proactieve aanpak om herhaling van klachten te voorkomen en onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Mocht een klacht onverhoopt niet naar tevredenheid worden opgelost, bieden we mogelijkheden voor verdere escalatie, zoals het inschakelen van een externe geschillencommissie. Ons doel is om een partnerschap op te bouwen op basis van vertrouwen en wederzijds begrip, en we blijven toegewijd aan het waarborgen van een positieve ervaring voor al onze betrokkenen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang*?                                            De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder, maar alleen tegen een gastouderbureau. Het gastouderbureau heeft een klachtenregeling en moet daarin ook een regeling opnemen over de afhandeling van klachten over een gedraging van de gastouder jegens een ouder of een kind. Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kunt u bij het gastouderbureau klagen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Kinderopvang (via deze link komt u uit bij het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Het Klachtenloket Kinderopvang

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang (via deze link komt u uit op de pagina van klachtenloket kinderopvang) in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Analyses uitspraken

In de uitspraken van de Geschillencommissie Kinderopvang zien wij overeenkomsten die voor ouders, ondernemers en andere belanghebbenden interessant en leerzaam kunnen zijn om de kwaliteit in de kinderopvang nog beter te maken. Op basis van die uitspraken maken wij analyses binnen verschillende thema's (deze link brengt u naar een pagina van het klachtenloket kinderopvang), die erg nuttig kunnen zijn om te raadplegen. U vindt de analyses op de website van het Klachtenloket Kinderopvang.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang bedragen: € 25,00.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden. Lees meer over het klachtengeld (deze link brengt u naar een pagina waar u meer kunt lezen over de kosten van een klacht).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link leidt naar een pagina waar u meer kunt lezen over ons proces).

 

 Bekijk in de bijlage ons intern klachtendocument.

Bijlagen