Rappel aan ouders aanleveren gegevens 2022

Jaargang 2023, 2 oktober 2023 

In juni en augustus 2023 hebben wij ouders verzocht hun opvanggegevens over het jaar 2022 naar ons op te sturen. 

Vanaf vrijdag 6 oktober ontvangt een groep ouders ter herinnering nogmaals een brief, omdat wij nog geen opvanggegevens van hen hebben ontvangen. Deze brief heeft het kenmerk TKG22 R-1. Het gaat om ouders waarvan wij niet voldoende informatie hebben om de definitieve berekening voor 2022 te maken. Aan deze mensen vragen we nadrukkelijk alsnog te reageren voor 28 oktober. Als ouders niet reageren kan het resultaat zijn dat zij een deel of het gehele bedrag aan kinderopvangtoeslag aan ons moeten terugbetalen. 

Ouders kunnen over deze brief vragen aan u stellen. Sommige ouders hebben wellicht uw hulp nodig met het invullen van het formulier of het aanleveren van de jaaropgaven. Fijn als u ouders hiermee op weg helpt en vooral ook als u hen helpt herinneren aan het belang van het aanleveren van de gegevens.