Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau NL - 1

Hoofdstuk 1. 2

1.1 Gastouderbureau NL. 2

1.2 Wat doet gastouderbureau NL. 2

Hoofdstuk 2. 3

2.1 Inleiding. 3

Hoofdstuk 3. 4

3.1 Visie. 4

Hoofdstuk 4. 5

4.1 Openingstijden. 5

4.2 Opvangtijden. 5

4.3 Aandacht functionaris Meldcode. 5

4.4 Aandacht functionaris Pedagogiek. 6

Hoofdstuk 5. 7

5.1 Pedagogische basisdoelen. 7

5.2 Emotionele veiligheid. 7

5.3 Persoonlijke competenties. 8

5.4 Sociale competenties. 10

5.5 Waarden en Normen. 11

Hoofdstuk 6. 12

6.1 Verzorging. 12

6.2 Veiligheid. 12

Hoofdstuk 7. 13

7.1 Criteria gastouderbureaus. 13

Hoofdstuk 8. 14

8.1 Aanmelding. 14

8.2 Intake. 14

8.3 Matching. 14

8.4 Koppelingsgesprek. 14

8.5 Wennen. 14

Hoofdstuk 9. 15

9.1 Criteria gastouders. 15

9.2 Criteria aan de opvanglocatie. 15

9.3 Werkwijze, aantal kinderen en leeftijdsopbouw van de groepen. 16

9.4 Evaluatie en huisbezoek. 16

Hoofdstuk 10. 17

10.1 Tarieven. 17

 

Hoofdstuk 1:

1.1 Oprichting Gastouderbureau NL

Gastouderbureau NL is ontstaan na een succesvolle samenwerking van 10 jaar met een landelijke franchiseorganisatie. Vanuit het kantoor in Sneek delen wij onze eigen visie en kennis met ouders en gastouders die bij ons zijn aangesloten in Nederland.

1.2 Wat doet Gastouderbureau NL?

Bij Gastouderbureau NL bieden wij kinderopvang die een aanvulling is op de opvoeding thuis en op school en waar kinderen vol enthousiasme naartoe gaan. Wij adviseren, bemiddelen en begeleiden ouders en gastouders in hun samenwerking, waarbij de stimulering van de ontwikkeling van het kind altijd centraal staat.

 

Hoofdstuk 2:

2.1 Inleiding

In het pedagogisch beleid van Gastouderbureau NL wordt beschreven hoe we de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang waarborgen voor onze aangesloten gastouders. Het beleid beschrijft niet alleen de wettelijke voorschriften, maar ook onze eigen visie en uitgangspunten. Het pedagogisch beleidsplan vormt een belangrijke richtlijn voor ouders, verzorgers en gastouders als het gaat om de omgang met kinderen tijdens de opvang.

Gastouderbureau NL hecht veel waarde aan een goede samenwerking en communicatie met ouders/verzorgers en ziet het pedagogisch beleidsplan als een essentieel middel om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. Elk jaar controleren wij de gastouders op hun naleving van het beleidsplan. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de opvang bewaken en indien nodig bijsturen.

 

Hoofdstuk 3:

Visie

Gastouderbureau NL heeft als visie dat de interactie tussen aangeboren aanleg en omgeving de ontwikkelrichting van het kind bepaalt. Een veilige en stimulerende omgeving is essentieel voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. Gastouders spelen hierin een belangrijke rol en zijn onmisbaar voor het welzijn van het kind.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een vertrouwde omgeving hebben waarin ze kunnen opgroeien tot evenwichtige en zelfstandige personen. Gastouders bieden deze veiligheid en geborgenheid en zorgen ervoor dat kinderen zich kunnen ontplooien tot unieke individuen. Om deze kwaliteit van de opvang te waarborgen, begeleiden wij onze gastouders en controleren we jaarlijks op naleving van het pedagogisch beleidsplan.

Wij willen ouders en gastouders altijd de beste kwaliteit van de opvang bieden en hebben daarom een app ontwikkeld waarin veilige teksten en beelden uitgewisseld kunnen worden.

 

Hoofdstuk 4 

4.1 Openingstijden 

Wij hechten veel waarde aan goede bereikbaarheid voor ouders en gastouders. Wij bieden ruime openingstijden en zijn op werkdagen van 9:00-20:00 uur bereikbaar.

Maandag t/m vrijdag: 

Open:  9:00 – 20:00 uur 

Tel:      085 – 0 160 860 (hoofdkantoor)

Mail:    info@gobnl.nl

Web:   www.gobnl.nl

Als je ons na sluitingstijd probeert te bereiken of wanneer de lijnen bezet zijn word je doorverbonden met ons antwoordapparaat. Wanneer je deze inspreekt ontvangen wij je bericht per mail. Ook deze mail zullen wij trachten zo spoedig mogelijk te beantwoorden tot 20:00 uur. 

4.2 Flexibele Opvangtijden

Als je kiest voor gastouderopvang, dan heb je meer flexibiliteit wat betreft opvangtijden dan bij een kinderdagverblijf. Je kunt afspraken maken met je gastouder over opvang buiten standaard kantoortijden. Onze handige app maakt rechtstreekse communicatie met je gastouder mogelijk via je mobiel of tablet. Gastouderopvang is ideaal voor ouders met wisselende diensten of flexibele opvangbehoeften. Er zijn ook gastouders die kinderen willen opvangen in het weekend, de avond of zelfs ‘s nachts. Bovendien zijn er veel gastouders die extra dagen of dagdelen willen bieden als dat nodig is.

Als alternatief kun je kiezen voor een gastouder bij je thuis. Deze opvang valt onder de regel 'Dienstverlening aan huis' en is beperkt tot maximaal drie dagen per week per gastouder. Ongeacht het aantal kinderen, betaal je een vast uurtarief. Naast de kinderopvang kun je ook huishoudelijke taken combineren. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag en om de uren voor huishoudelijk werk administratief te verwerken, werken wij samen met een aanvullende organisatie. Gastouderbureau NL helpt je door digitale facturen en jaaropgaven apart te verstrekken. Wij zorgen voor volledige ontzorging waar nodig. 

4.3 Aandacht functionaris Meldcode  

Als gastouderbureau zijn wij verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze code heeft als doel om gastouders te ondersteunen bij het omgaan met signalen van geweld. Ons bureau beschikt over twee aandacht functionarissen die geregistreerd zijn bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling door een van onze gastouders, neemt ons team altijd contact op met een van onze aandacht functionarissen. Zij hebben de nodige ervaring, kennis en vaardigheden om te helpen in complexe situaties. Ook delen zij hun kennis op dit gebied met onze bemiddelingsmedewerkers.

4.4 Aandacht functionaris Pedagogiek

Daarnaast hechten wij veel waarde aan de pedagogische kwaliteit van onze gastouders. Ons bureau beschikt over een eigen aandacht functionaris pedagogiek, die ouders en gastouders graag adviseert bij opvoedvraagstukken. In de toekomst zal zij haar kennis delen door middel van een maandelijkse blog met tips en inspiratie op het gebied van pedagogiek. Wij bieden actieve ondersteuning aan onze aangesloten gastouders op het gebied van pedagogiek. Onze pedagoog zorgt er ook voor dat onze bemiddelingsmedewerkers beschikken over de nodige kennis en expertise.

 

Hoofdstuk 5: 

5.1 De pedagogische basisdoelen

Gastouderopvang biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Marianne Riksen-Walraven heeft vier pedagogische basisdoelen vastgesteld, die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen en als uitgangspunt dienen voor de omgang met kinderen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • Het ontwikkelen van sociale competentie
  • Het overdragen van waarden en normen

5.2 Emotionele veiligheid

Emotionele veiligheid is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Het bieden van een veilige basis waarin zij zichzelf kunnen zijn en vrij kunnen ontdekken is daarom de eerste prioriteit van een gastouder. Dit is een voorwaarde voor het realiseren van de andere pedagogische doelen. De gastouder biedt een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich op een prettige en veilige manier kunnen ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van vaste rituelen en een dagindeling met eetmomenten, slaapmomenten en activiteiten om structuur en duidelijkheid te bieden. De gastouder houdt rekening met de individuele behoeften van het kind en zorgt voor een uitdagende omgeving die afgestemd is op leeftijd en ontwikkeling. Als het kind nieuw is bij de gastouder, besteedt de gastouder veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het kind en de ouders. Een wenperiode zorgt ervoor dat het kind kan wennen aan de nieuwe omgeving en dat de gastouder tijd heeft om het kind te leren kennen en in te spelen op zijn of haar behoeften. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe de gastouder inspeelt op de behoeften van het kind en zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld door een vaste plek voor het speelgoed van een baby en herhaling van verzorgingsmomenten, of door begripvol te reageren op de emoties van een peuter en tijd te nemen om te luisteren en te troosten.

Praktijkvoorbeelden: 

Baby: 

Pleun (6 maanden) ligt in de box om zich heen te kijken. De gastouder wil Pleun graag verschonen en vertelt tegen Pleun dat zij hem op gaat pakken en een schone luier gaat geven. Zij vertelt wat er komen gaat en wacht de reactie af. Pleun kijkt de gastouder aan en wordt ondertussen opgepakt door de gastouder. De gastouder blijft contact houden met Pleun en kijkt wat de reactie van de baby is. Zij reageert op de geluidjes die hij maakt en vertelt wat er komen gaat.  

Voor een baby is het belangrijk dat de omgeving voorspelbaar en bekend is. Iets wat bekend is geeft zelfvertrouwen. Dit betekent een vaste volgorde van verzorgingsmomenten en een vaste plek voor speelgoed. Baby’s zijn dol op herhalingen, het geeft hen een gevoel van controle en voorspelbaarheid. 

Peuter: 
Fedde (3 jaar) zwaait samen met de gastouder zijn moeder uit. Zodra Fedde zijn moeder niet meer ziet, begint hij te huilen. De gastouder reageert begripvol en zegt: “Ik snap best dat je even verdrietig bent, het is ook moeilijk om mama gedag te zeggen.” Ze geeft Fedde vervolgens een groot compliment door te zeggen dat hij het heel knap heeft gedaan en vraagt wat hij nu fijn vindt om te doen. Hij mag nog even rustig bij de gastouder zitten, maar mag ook lekker gaan spelen. Fedde geeft aan het fijn te vinden om nog even samen een boekje te lezen. De gastouder kiest samen met Fedde een leuk boek uit en ploft neer op de bank. Zij lezen samen het boek, zodra het boek klaar is gaat Fedde zelf lekker spelen. 

Een peuter wordt steeds zelfstandiger en wil vaak het liefst alles zelf doen, maar is ook nog afhankelijk van de zorg van volwassenen. Overgangssituaties kunnen voor peuters erg lastig zijn. Een situatieverandering van thuis naar de gastouder kan bij binnenkomst voor peuters zo’n lastige overgangssituatie zijn. Een situatieverandering met andere kinderen, gewoontes en geluiden. Peuters ervaren veel emoties, daar kunnen ze soms ook door overvallen worden en een onveilig gevoel van krijgen. De gastouder helpt de peuter bij het omgaan met deze emoties en reageert begripvol en neemt de tijd om te luisteren en te troosten. Door Fedde een compliment te geven groeit het zelfvertrouwen van Fedde en voelt hij zich gehoord, doordat er begrip was voor zijn verdriet. 

5.3 Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden

Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden is een natuurlijk proces bij jonge kinderen. Ze worden geboren met een aangeboren vermogen en een grote motivatie om te leren. Hoewel dit deels genetisch bepaald is, hebben ouders en verzorgers een even grote invloed op hun ontwikkeling en manier van leren. Het tempo en de inhoud van de ontwikkeling en het leren zijn voor elk kind anders. We mogen niet veronderstellen dat kinderen de hele dag goed kunnen spelen of dat ze weten hoe ze een spel moeten spelen wanneer we het hen geven. Tegelijkertijd willen we niet alles voor hen bepalen en ze genoeg ruimte geven om zelf te ontdekken. Kinderen hebben inspiratie en structuur nodig om te groeien. Daarom is het belangrijk om een balans te vinden waarbij kinderen de ruimte en de mogelijkheden krijgen om op hun eigen tempo te ontdekken, experimenteren en ervaren. Vraag jezelf af of wat je doet in het belang is van het kind en wat je ermee wilt bereiken.

Praktijkvoorbeelden: 

Baby: 
Julia (9 maanden) is vrij aan het rondkruipen door de kamer. De gastouder ziet dat Julia om zich heen kijkt en een beetje begint te jammeren. De gastouder houdt een rammelaar en een boekje voor Julia en beschrijft wat ze heeft. Ze vraagt aan Julia welke ze wil hebben: “Wil je het boekje of de rammelaar?” Julia reikt haar hand uit naar de rammelaar. De gastouder geeft de rammelaar aan Julia en gaat rustig naast Julia op de grond zitten. Zij observeert wat Julia doet. Julia pakt het aan en begint erop te sabbelen. De gastouder vertelt wat Julia doet. Na een aantal minuten brengt de gastouder variatie aan door de rammelaar in Julia haar hand te bewegen, waardoor een geluidje ontstaat. Julia begint te lachen en begint vervolgens zelf te rammelen met de rammelaar.

Doordat de gastouder Julia zelf laat kiezen met welk speelgoed zij wil spelen, draagt dit bij aan haar eigenwaarde en persoonlijke competenties. En door een observerende rol aan te nemen tijdens een speelmoment kun je als gastouder inspelen op de behoefte van een kind. De gastouder benadert een kind op een positieve en liefdevolle manier. 

Peuter: 
Anne (2 jaar) vindt het erg leuk om te knutselen. De gastouder heeft verschillend knutselmateriaal op de tafel gelegd. De gastouder legt aan Anne uit dat ze zelf mag kiezen wat ze gaat maken en dat ze alle materialen mag gebruiken. Anne gaat lekker zitten en pakt de lijm, zij stopt het lijm kwastje in het lijmpotje en smeert een gekleurd blaadje vol met lijm. De gastouder kijkt naar Anne en geeft haar een groot compliment voor het lijmen. Ze zegt: “Ik zie dat jij heel goed je papiertje aan het insmeren bent met lijm, wat knap van jou!” Vervolgens begint Anne met het op haar papiertje plakken van verschillend materialen. Zij begint heel voorzichtig, maar al snel heeft zij veel plakkertjes op de lijm geplakt. Als de gastouder naar Anne kijkt, zegt Anne: “Klaar!” “Wauw wat heb jij dit goed gedaan” zegt de gastouder en geeft Anne een groot compliment voor het zelfstandig knutselen. 

Peuters verkennen de wereld door middel van spel en beweging, wat van groot belang is voor de ontwikkeling van hun hersenen. Beweging helpt de verschillende zintuigen van het kind samen te werken en creëert nieuwe verbindingen in het brein. Bij peuters ontwikkelt de grove motoriek zich sneller dan de fijne motoriek, waardoor ze meer geduld krijgen voor fijne motorische activiteiten zoals tekenen, knippen of kralen rijgen. Door deze activiteiten goed uit te leggen en de peuter de ruimte te geven om te oefenen, zal hij of zij waarschijnlijk steeds beter worden. Het vrij laten kiezen van materialen of knutselen zal het zelfvertrouwen van een kind vergroten en het in staat stellen om zelfstandig te onderzoeken, ontdekken en leren.

Bij Gastouderbureau NL is het stimuleren van de zelfstandigheid van kinderen een belangrijk onderdeel van de zorg. Kinderen vinden het leuk om dingen zelf te doen en het succes ervan vergroot hun zelfvertrouwen en bevordert het nemen van initiatieven. De gastouder begeleidt het kind op weg naar deze zelfstandigheid op verschillende manieren, waarbij het belangrijk is om te onthouden dat kinderen vaak meer kunnen dan volwassenen denken.

Gastouderbureau NL verwacht dat gastouders kennis en ervaring hebben met de verschillende ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling van kinderen speelt zich af op verschillende gebieden waar de gastouder aandacht aan besteedt. Hieronder worden enkele ontwikkelingsgebieden beschreven:

• Motorische ontwikkeling: De gastouder let zorgvuldig op de lichamelijke ontwikkeling van het kind en biedt voldoende ruimte en geschikt speelgoed om te klauteren, kruipen en springen.

• Cognitieve ontwikkeling: De gastouder stimuleert de verstandelijke ontwikkeling van het kind door actief in te gaan op vragen van het kind en uitleg te geven over wat het ziet en meemaakt. Ook het bouwen van blokkenhuizen en spelen met vormen en kleuren dragen hieraan bij. De taalontwikkeling wordt bevorderd door praten, lezen, plaatjes kijken en zingen.

• Creatieve ontwikkeling: De gastouder biedt verschillende activiteiten aan om de creativiteit van het kind te stimuleren, zoals tekenen, kleuren, knutselen, dansen en muziek maken. Het proces van creatief bezig zijn is belangrijker dan het eindresultaat. De gastouder vraagt zich steeds af of een activiteit in het belang van het kind is en wat ermee bereikt kan worden.

Muziek en dans dragen bij aan het maken van contact en het opbouwen van vertrouwen bij kinderen. Baby's verkennen de wereld door middel van zintuigen en ervaringen zoals kliederen met verf en experimenteren met geluiden ondersteunen hun ontwikkeling. Peuters vanaf 3 jaar kunnen liedjes meezingen en leren steeds beter een muziekinstrument gebruiken. Fantasiespel is een favoriete bezigheid van peuters en draagt bij aan de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Vaak komen meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd aan bod, zoals bijvoorbeeld in het spelen met anderen. 

5.4 Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Om sociale competenties te ontwikkelen is goede begeleiding in de interacties en relaties met anderen essentieel. Door spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij te brengen, leren kinderen hoe ze zelfstandig relaties kunnen opbouwen en onderhouden. Sociale competenties omvatten communicatie, samenwerking, hulpvaardigheid, conflictpreventie en -oplossing. Het aanleren van deze vaardigheden biedt kinderen kansen om te functioneren als sociale individuen in de samenleving. Elk kind heeft zijn eigen tempo en ontwikkelt zich op verschillende gebieden. De gastouder speelt hierop in en biedt persoonlijke aandacht en begeleiding. De gastouder stimuleert, begeleidt en volgt het kind in zijn ontwikkeling. Tevens signaleert de gastouder bepaalde aspecten van de ontwikkeling. Indien gewenst en in overleg met de ouders, heeft de gastouder ook een sturende rol.

Praktijkvoorbeelden: 


Piet (3) is verdrietig als zijn moeder hem wegbrengt. De gastouder heeft tijd en aandacht voor hem. Hij wordt op schoot genomen en de gastouder gaat met hem puzzelen.  

Silke (4) heeft een buurmeisje op bezoek. Het buurmeisje mag niet aan het speelgoed van Silke komen, tot haar grote verdriet. De gastouder legt Silke uit, dat samen spelen, samen delen betekent.  

5.5 Normen en Waarden

Een belangrijk doel van opvoeding is het bijbrengen van normen en waarden aan kinderen. Door middel van dagelijkse interacties en spelenderwijs proberen we kinderen te leren wat wel en niet acceptabel is. Dit omvat onder andere ongeschreven gedragsregels, zoals geen pijn doen bij anderen, delen en beurt nemen. We introduceren kinderen ook tot de normen en waarden van de samenleving en leren hen over grenzen en omgangsvormen.

Normen en waarden verschillen van persoon tot persoon en spelen een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Mensen uiten hun opvattingen verbaal en non-verbaal. Bijvoorbeeld, als Milou (6) het speelgoed van haar vriendje afpakt, vertelt de gastouder haar dat ze erom moet vragen in plaats van het af te pakken. Michel (9) weet dat hij op tijd moet zijn voor het eten, omdat dit een afspraak is in het gastoudergezin.

Het is belangrijk dat de normen en waarden van de ouders en het gastoudergezin op elkaar zijn afgestemd, zoals op het gebied van godsdienst, omgaan met vrienden en conflicten, taalgebruik, respect voor elkaar en elkaars bezittingen, en het leren van verantwoordelijkheid. Het is goed om elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe hiermee om te gaan. Hoewel sommige zaken bij de gastouder anders kunnen zijn dan thuis, is het juist belangrijk dat kinderen leren omgaan met verschillen. Dit kan een aanvulling zijn op de thuissituatie en zelfs een verrijking. Respect voor elkaars mening en wederzijds vertrouwen spelen hierbij een belangrijke rol.