Persoonlijk pedagogisch beleidsplan gastouder

Gastouderbureau NL aangesloten haar aangesloten gastouders met een persoonlijk Pedagogisch Beleidsplan.

Door het beantwoorden van kinderopvang gerichte vragen stellen je een persoonlijk pedagogisch Beleidsplan vast voor je eigen gastouderopvang.

We hebben een voorbeeld voor je bijgevoegd waarmee aangegeven wordt met welk doel een vraag is gesteld. Zo kun je in je eigen antwoord op deze vraag beantwoorden.

Heb je alle vragen beantwoord? Dan is je Persoonlijke Beleidsplan voor je eigen opvang gereed. 

De volgende basisdoelen komen aan bod;

  • Emotionele veiligheid
  • Ontwikkeling persoonlijke competentie
  • Ontwikkeling sociale competentie
  • Waarden en normen

In je persoonlijke portal kan je dit volledige document downloaden en invullen. Ook het voorbeeld hebben we toegevoegd in je portal.