Doorbetaling gastouder bij Corona

Als je kind volgens de Beslisboom niet naar de gastouder mag?

De gastouder mag de gereserveerde opvanguren doorrekenen als een kind niet kan komen door Corona besmetting. Een gastouder kan niet deze uren op korte termijn invullen met een ander geregistreerd opvangkind. Is dit wel mogelijk? Dan zullen de gereserveerde uren niet in rekening worden gebracht. Veel gastouders hebben de richtlijnen bij ziekte vastgelegd in de huisregels. Vraag je gastouder hiernaar.