Betaal ik als gastouder belasting?


Waarover betaal je belasting?

Als gastouder val je onder de beroepsgroep freelancer. Je betaald belasting over het inkomen uit gastouderschap. Kosten die je maakt t.b.v. de opvang kunnen hierop in mindering worden gebracht. Het bedrag wat overblijft is het belastbaar inkomen.

Verdiensten-onkosten=belastbaar inkomen

Van het belastbaar inkomen wordt de heffingskorting in mindering gebracht. Per saldo betaal je over de eerste € 6000,00 geen inkomstenbelasting. Over het belastbaar inkomen betaal je 5,5% aan premie ziektekosten. Het inkomen vul je op het belastingformulier in bij;

BOX 1-RESULTAAT UIT OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Welke inkomsten geef je op aan de belastingdienst?

 • Opvanguren maal het uurtarief
 • Maaltijdvergoedingen
 • Overige vergoedingen

Als freelance gastouder bent je niet in loondienst van Gastouderbureau NL. Als gastouder bepaal je zelf je uurtarief. Omdat Gastouderbureau NL lage bureaukosten hanteert kunnen gastouders een hoger dan gemiddeld uurtarief vragen. Voor gastouders die in het huis van de kinderen opvang bieden geldt minimaal het minimumloon vermeerderd met vakantietoeslag en vakantiedoorbetaling. Er worden voor de bemiddeling en begeleiding geen kosten bij de gastouder in rekening gebracht.

Resultaat overige werkzaamheden

De Belastingdienst vult vooraf zoveel mogelijk in. Naast de hypotheekschuld ook de gastoudervergoeding. Deze vergoeding wordt vermeld onder Resultaat overige werkzaamheden. De VIA en de aangifteprogramma’s kunnen echter niet altijd herkennen in welke categorie de vergoeding valt: ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’, ‘Winst uit onderneming’ of ‘Loon uit dienstverband’.  Mocht de rubriek niet correct zijn voor ingevuld, dan moet de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dit zelf corrigeren. Het corrigeren moet ook plaats vinden als bedragen niet juist zijn voor ingevuld. Het maakt dus niet uit of de gastouder werkzaamheden verricht als freelancer (ROW) of als zelfstandig ondernemer (Winst). 

Inkomstenbelasting volgens het kasstelsel

Gastouderbureaus die werken met gastouders moeten hun betalingsgegevens volgens het kasstelsel aan de Belastingdienst leveren. Een uitzondering hierop vormen de gastouders die aan kunnen tonen dat zij hun werkzaamheden als ondernemer verrichten of vanuit een betrekking in loondienst.

De VIA maakt onderdeel uit van het inkomstenbelastingproces, zodat de voorinvulling van de gastoudervergoeding de fiscale regels volgt van de inkomsten- belasting. De hoofdregel is dat bedragen aangeleverd moeten worden die in het kalenderjaar (dit is het belastingjaar) zijn uitbetaald en niet de bedragen die over het kalenderjaar zijn uitbetaald. We noemen dit het kasstelsel.

Voorbeeld: als een gastouder in januari 2021 een bedrag krijgt uitbetaald dat betrekking heeft op de werkzaamheden die in (december) 2021 zijn verricht, dan hoort deze uitbetaling bij het inkomen van 2022.

Op de jaaropgaaf staan de gastouder verdiensten volgens het kasstelsel. Deze jaaropgaaf wordt verstrekt vanuit dienstverlenend oogpunt omdat de gastouder niet in loondienst is van Gastouderbureau NL.

Wat zijn onkosten?

De volgende voorbeeld onkosten kunnen worden opgevoerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleed. Deze kosten kun je in mindering brengen op je gastouderinkomen.

 • Contributies en abonnementen voor het gastkind
 • Schoonmaakkosten: 12,50 euro per maand
 • Investeringen/afschrijvingen: dit zijn uitgaven voor materiaal dat langer dan 1 jaar meegaat en meer dan 450 euro kost. Denk bijvoorbeeld aan een fiets, computer of kinderwagen. De kosten voor deze aankopen moeten over vijf jaar worden verdeeld. Wanneer dit materiaal weer wordt verkocht of ingeruild, moet dat bedrag ook worden meegerekend met de inkomsten.
 • Zakelijke kosten: telefoonkosten, verzekeringen, bankkosten, cursussen, administratiekosten
 • Opleidingskosten
 • Cursus Eerste Hulp aan kinderen
 • Bijdrage aan themabijeenkomst
 • Kosten voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag
 • Lunchkosten van de gastkinderen (per gastkind een bedrag van 2 euro per dag en maximaal 16 euro per maand)
 • Speel- en knutselmaterialen
 • EHBO-doos
 • Literatuur (boek/tijdschrift/cursus) over opvoeding
 • Was kosten: de kosten voor het wassen van extra handdoeken, kleding, linnengoed, etc
   kunnen voor 17 euro per maand worden afgetrokken. 
 • Materiaal: handdoeken, reservekleding voor het kind, speelgoed, ledikant, linnengoed, box, flessenwarmer, veiligheidsvoorzieningen zoals een traphekje, etc.
 • Vervoerskosten (0,19 euro per km)
 • Pedagogisch Boomhuis (www.pedagogischboomhuis.nl)

Voorwaarden

Let op: Om aan te kunnen tonen dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt, is het belangrijk om van alle uitgaven de betalingsbonnen te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk vragen naar een bewijs voor de aftrekkosten. In sommige gevallen mag je ook kosten voor huisvesting aftrekken, maar dit ligt wel wat ingewikkelder.

 • Inrichtingskosten zoals kindermeubilair en speelgoed mogen dus wel worden afgetrokken, maar inrichtingskosten die niet puur voor het kind zijn bedoeld (overig meubilair, vloerbedekking, wandversiering etc.) kunnen niet worden afgetrokken.
 •  Kindermeubilair of speelgoed zijn alleen af te trekken van de belastingen, wanneer deze spullen niet ook voor eigen gebruik zijn aangeschaft.
 • Wanneer er meer kinderen worden opgevangen, kunnen de kosten niet zonder meer per kind worden berekend.
 • Kosten voor huur, energie (gas, water en licht) en verzekeringen kunnen ook niet worden afgetrokken. Maar daar wordt een uitzondering op gemaakt: wanneer de opvang plaatsvindt in een zelfstandig gedeelte van de woning (een ruimte met een eigen ingang of eigen sanitair) zijn al deze kosten wel aftrekbaar. Het gaat dan eigenlijk om een denkbeeldige verhuur van een deel van de eigen woning. Maar wanneer je hiervoor kiest, zijn er ook andere fiscale gevolgen. Neem daarom altijd contact op met een belastingadviseur. Formeel zijn de bovenstaande kosten (nog) niet door de belastingdienst erkend, oftewel er zijn nog geen vaste richtlijnen voor de aftrekposten voor een gastouder.