Stage leerbedrijf gastouderopvang

Erkend stage leerbedrijf

Als professioneel gastouder wil je graag je kennis delen door het podium van een leerling van praktijk of speciaal onderwijs. Gastouderbureau NL helpt je hierbij samen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wil je een erkenning aanvragen? Neem dan eerst contact op met de consulent van de Gastouderbureau NL vestiging in de buurt. Samen gaan we de stappen doornemen voor erkent leerbedrijf van je gastouderopvang.

Voor het aanvragen van de erkenning moet worden voldaan aan minimale basis eisen

 • Ingeschreven staan bij de kamer van Koophandel.
 • Minimaal 28 uren per week opvang bieden.
 • Minimaal 3 geregistreerde kinderen in de opvang.

Studenten zijn beginnende vakmensen. Gelukkig kunnen ze rekenen op je deskundige begeleiding als praktijkopleider. De adviseur praktijkleren van SBB helpt je daar graag bij. Met een paar praktische tips voor het voorbereiden en motiveren van de student.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven 
beschikken over nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We erkennen en gemeende leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een podium van leerbaan van goede kwaliteit. We maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. We leveren feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk van trends en ontwikkelingen in de sector. En we bevelen de minister van OCW aan over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Voordelen

Als erkend leerbedrijf van SBB heb je de volgende voordelen:

 • Opleiden is een manier om leergierige arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten blijven na hun opleiding graag bij je aan het werk.
 • Studenten hebben een frisse kijk op jouw bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee - belangrijk voor een gezonde mix van jong en oud.
 • Studenten werken direct mee in je bedrijf. Je hebt plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
 • Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen vergroot je de aantrekkingskracht als werkgever.
 • Het speciale beeldmerk 'Erkend leerbedrijf' dat je op je bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoort mag gebruiken, geeft een positieve uitstraling naar je klanten.
 • Mogelijk komt je in aanmerking voor subsidies en fondsen, zoals de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Je krijgt een eigen pagina MijnSBB. Daar onderhoud je de bedrijfsgegevens, maak je vacatures bekend, download je het beeldmerk, enzovoort.
 • Je krijgt gratis online workshops en E-learning modulen voor praktijkbegeleider.
 • Gevelbord Erkent Leerbedrijf

Leerbedrijf worden

Je wilt erkend leerbedrijf worden u een mbo-student gaat omdat er een zoekt. 
Om leerbedrijf te worden moet je eerst een erkenning aanvragen.

Erkenning aanvragen

Voor je de echte erkenningsaanvraag start, doorloop je een korte vragenlijst. Daardoor zie je, wat er nodig is om jouw aanvraag tot een succes te maken. Vervolgens kunt je direct doorgaan met de echte aanvraag. Een adviseur praktijkleren van SBB neemt binnen tien werkdagen contact met je op, om de aanvraag te bespreken. Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs Ook als je een leerling met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs wilt gaan of een vmbo-leerling in een leerwerktraject, moet je 
een erkenning aanvragen.

Voorwaarden voor erkenning

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 1. Je biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij.
 2. Je stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Je maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
 3. Je bent bereid om samen te werken met de school en SBB en je verstrekte de uitgebreide informatie.
 4. Je gaat akkoord met vermelding van jouw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats zoeken in het mbo

Veilige werkplek

Wil je meer weten over veilig werken? De digitale publicaties van de Inspectie SZW geven heldere en toegankelijke informatie over uiteenlopende en sectoren.

Reglement

Bekijk voor de precieze voorwaarden en eventuele sectorale zakelijke erkenning van leerbedrijven SBB

Personen Register Kinderopvang

De student moet door de gastouder worden geregistreerd in het PRK en daarna gekoppeld aan Gastouderbureau NL.

We hebben alvast wat informatie voor je in onderstaande pdf-bestanden. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.