Gemeentelijke Legeskosten gastouderopvang

Legeskosten Gastouderopvang2022/ 2023

Voordat je als gastouder begint met de opvang van kinderen, dien je opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente waar de opvang zal plaatsvinden, zal deze aanvraag verwerken. De gemeentes ontvangen geld van het rijk om deze aanvragen (kosten van inschrijving en inspectie) gastouderopvang te verzorgen. Ondanks deze financiële bijdrage van het Rijk zijn er gemeentes die voor iedere aanvraag legeskosten heffen omdat de financiële bijdrage niet toereikend is. De werkzaamheden zijn voor elke gemeente gelijk. Het grote verschil in legeskosten draagt er aan bij dat in sommige gemeenten dit een belemmering is om een kinderopvang te starten waardoor er een tekort aan (flexibele) kinderopvang ontstaat. Deze zogeheten legeskosten (extra bijdrage) worden aan de gastouder doorberekend. 

In de bijlagen hebben we;

  • Het overzicht van Gemeenten en de bijbehorende onderliggende legeskosten voor je bijgevoegd. 
  • Een voorbeeldbrief om bezwaar aan te tekenen tegen de legeskosten in je Gemeente.


Minister roept gemeenten op lagere leges te heffen voor gastouderopvang

15 november 2022  

Minister Karien van Gennip (SZW) roept gemeenten een halt toe vanwege de soms torenhoge leges die zij vragen aan startende gastouders en gastouderbureaus. De minister noemt dat ‘een zorgelijke trend’ en wil dat gemeenten deze drempel voor gastouderopvang verlagen, om ervoor te zorgen dat het aantal kinderopvangvoorzieningen niet afneemt maar dat er juist opvangplaatsen bijkomen.

Ruim 51 procent van de gemeenten rekent geen kosten voor het registreren van een nieuwe gastouderopvang of gastouderbureau, terwijl de duurste gemeente (Haarlem) daarvoor maar liefst 831 euro vraagt. Samen met Zaanstad (793,95 euro) en Cranendonck (783,65) behoort Haarlem tot de top drie duurste gemeenten in Nederland om een gastouderopvang of gastouderbureau te starten.

‘Zorgelijke trend’

Dat kan en moet anders, vindt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een brief aan burgemeesters en wethouders (punt 8) schrijft zij: “SZW ziet dat sommige gemeenten erg hoge leges heffen, soms van 700 euro of meer. Hoge leges kunnen ertoe leiden dat (potentiële) gastouders afzien van een (her)inschrijving bij een gemeente. Hierdoor kan het aantal kinderopvangvoorzieningen afnemen, terwijl in veel gemeenten juist een tekort is aan opvangplaatsen. Dit is een zorgelijke trend.”

Inschrijving LRK

Om als gastouder of gastouderbureau werkzaam te kunnen zijn, is een inschrijving via de gemeente in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) namelijk een vereiste. De gemeente vraagt de GGD om een inspectie uit te voeren en na een positief advies verzorgt de gemeente de inschrijving van de nieuwe opvang locatie/gastouderbureau in het LRK. Gemeenten mogen leges heffen om de kosten van het behandelen van de aanvraag te dekken, maar volgens Nysa worden deze leges steeds hoger.

‘Voorkom onnodig hoge drempels’

Om startende gastouders en gastouderbureaus zo min mogelijk te ontmoedigen, roept de minister gemeenten op om de leges zo laag mogelijk te houden. Dat wil zeggen: enkel kostendekkend en niet hoger. Van Gennip schrijft: “Om ervoor te zorgen dat gastouderopvang toegankelijk blijft en kinderen gebruik kunnen blijven maken van opvangvoorzieningen, vraagt de Minister van SZW aan gemeenten om bij het vaststellen van de hoogte van de leges onnodig hoge drempels voor nieuwe en startende gastouders te voorkomen. In de Gemeentewet staat dat leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Daarnaast is het belangrijk om richting gastouders transparant te zijn over de kostenopbouw van de leges. De Minister van SZW roept gemeenten nadrukkelijk op om rekening te houden met deze uitgangspunten bij het vaststellen van de leges.”

 

Bijlagen