Gratis Summerschool 2024 bij Gastouderbureau NL

Wat leer je dit jaar tijdens SummerSchool?

Doe nieuwe kennis op die direct toepasbaar is in de praktijk met 5 modules over kindonderwerpen waar professionals en ouders die met kinderen werken in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Dit jaar inclusief leuke activiteiten per module voor met je (opvang)kinderen!

Wil je ook een certificaat behalen? Doe dan de bij SummerSchool inbegrepen online toets met vragen over alle modules. In de vorm van korte duidelijke informatie en advies ontdek je deze zomer meer over deze interessante onderwerpen. Oude kennis opfrissen, bijleren én deze direct toepassen in de praktijk, met welke titel start jij?

Dit zijn de nieuwe SummerSchool modules van 2024:

  1. Dynamische dagstructuren
  2. Stimulerende leeromgevingen
  3. Samen doen, samen leren
  4. Kids got Talent
  5. Werken met de Activiteitenwaaier

Er is een toets over alle modules beschikbaar voor het behalen van het jaarlijkse SummerSchool Certificaat. Deze toets is niet verplicht.

De totale studieduur is, zoals voorgaande jaren, hetzelfde gebleven en komt uit op ca. 4-5 uren.

  1. Dynamische dagstructuren

In de wereld van ouderschap en kinderopvang zijn we vaak gewend aan een strakke planning en structuur. Elke dag lijkt wel uitgestippeld met activiteiten en routines. Dat biedt houvast, maar stel je voor dat we dit eens wat losser durven te laten? Wat als we de dag meer kunnen vormgeven rondom de spontaniteit, nieuwsgierigheid, en ontdekkingen van de kinderen? Dat klinkt toch als een verfrissend avontuur?

Precies daarover gaat deze online module, die je uitnodigt om samen te ontdekken hoe dynamisch en speels een dag kan zijn, als we durven te vertrouwen op het proces en niet alleen op het plan. Dit doen we bijvoorbeeld via dynamische activiteiten die je eenvoudig en naar behoefte van de kinderen kunt inzetten en hoe je die zelf kunt bedenken. Je versterkt je vaardigheden en wordt bewuster van de juiste houding om een rijke, exploratieve en kindgerichte leeromgeving dagstructuur te maken. 

2. Stimulerende leeromgevingen

In de inrichting van de ruimtes in de kinderopvang zien we vaak dezelfde soort meubels, speelgoed en materialen. In zo’n beetje elke peutergroep vind je een huishoek, bouwhoek en dezelfde materialen. Dat is deels natuurlijk om dat dit goed werkt, maar toch is dat niet altijd zo. Niet alle kinderen kunnen op deze manier voldoende op avontuur en ontdekkingstocht. Je ziet kinderen zich vervelen, of nooit mee willen doen. Of kinderen die juist áltijd hetzelfde spel laten zien. Kan dat niet anders? Leuker? Uitdagender?  

De inrichting van de omgeving en keuze in materialen maken groot verschil. Door de keuzes die jij maakt, kan je de ontwikkeling stimuleren, en aansprekende activiteiten creëren die kinderen de ruimte biedt om te experimenteren en op onderzoek uit te gaan. 

In deze online module, nodigen we je uit om samen te ontdekken hoe ook jouw groepsruimte, maar ook de buitenruimte en meer, een (nog) stimulerender omgeving kan zijn, als je durft creatief en ‘out of the box’ te denken en doen. Naast uitleg en inzichten geven we je concrete activiteiten die je eenvoudig en naar behoefte kunt inzetten om morgen al jouw stimulerende leeromgeving te creëren.

3. Samen doen, samen leren

Samen ontdekken, leren en groeien! Kinderen doen niets liever, dus laten we de kracht van samen zijn en samen leren meer omarmen. Deze SummerSchool module geeft je inzichten voor het stimuleren van samenwerking, cohesie en inclusie binnen groepen kinderen van jong tot wat ouder. Met jouw probleemoplossend vermogen, creativiteit en observerend vermogen krijg je de tools om hiervoor een passend activiteitenaanbod te kiezen of zelf te creëren. 

Stel je voor dat we de kracht van sociale interactie en samenwerking kunnen benutten om een omgeving te creëren waarin kinderen niet alleen kunnen groeien en leren, maar waarin ze ook de waarde van diversiteit en inclusie kunnen ervaren. Hoe kun je de juiste omgeving creëren waarin kinderen zich gezien voelen en hun stem kunnen laten horen? Hoe kun je kinderen aanmoedigen om samen te werken, ideeën te delen en van elkaar te leren?  

Jij bent de facilitator met praktische strategieën en activiteiten die aanzetten tot samen doen, samen leren en samen groeien.  

4. Kids got Talent

Welkom bij Kids got Talent, waar we de schijnwerpers richten op de unieke talenten en interesses van ieder kind. Want laten we eerlijk zijn, iedereen heeft toch talent in zich? In deze module verkennen we de waarde van talentontwikkeling en kijken we naar jouw rol in het herkennen, stimuleren en faciliteren van deze talenten. 

Wanneer we kinderen aanmoedigen om hun talenten te verkennen en te ontwikkelen, geven we hen niet alleen de kans om zichzelf te ontplooien, maar ook om zelfvertrouwen, veerkracht en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. 

Maar hoe kunnen we talentontwikkeling in de breedste zin ondersteunen? En welke vaardigheden en houding hebben we daarvoor nodig? Met jouw nieuwsgierigheid, exploratiegeest en vermogen om te verkennen en te onderzoeken, ben je in staat om de unieke talenten van elk kind te zien en te ondersteunen. Je kunt hun nieuwsgierigheid prikkelen, out-of-the-box denken en handelen, en een omgeving creëren waarin zij hun talenten kunnen laten bloeien. 

We laten je zien hoe je interessegebieden kunt herkennen en deze verder kunt stimuleren. En hoe je bijvoorbeeld via activiteiten een omgeving creëren die hen uitdaagt om te verkennen, te experimenteren en te groeien. 

Laten we samen bouwen aan een wereld waarin elk kind de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

5. Werken met de Activiteitenwaaier

In de laatste module van SummerSchool leer je hoe je de activiteitenwaaier optimaal kunt benutten. De activiteitenwaaier die je na het doorlopen van de modules van SummerSchool kunt samenstellen biedt een schat aan inspirerende activiteiten die aansluiten bij de verschillende leerdoelen van de modules Dynamische dagstructuren, Stimulerende leeromgevingen, Samen doen, samen leren en Kids got Talent.

Je krijgt handvatten hoe de activiteitenwaaier een waardevol instrument kan zijn om in de praktijk te brengen. Je leert niet alleen hoe je de activiteitenwaaier effectief kunt gebruiken, maar ook hoe je zelf creatieve en stimulerende activiteiten kunt bedenken die aansluiten bij de behoeften en interesses van de kinderen. 

Door middel van praktische tips en voorbeelden ontdek je hoe je de activiteitenwaaier kunt integreren in jouw dagelijkse routine als professional of ouder. Je leert niet alleen activiteiten te kiezen die passen bij de leeftijdsgroep en de ontwikkelingsfase van de kinderen, maar ook hoe je de activiteiten kunt aanpassen en uitbreiden om tegemoet te komen aan de diverse behoeften binnen jouw groep. 

Daarnaast krijg je inzicht in het belang van het evalueren van activiteiten en het verzamelen van feedback van de kinderen. Op die manier kun je de activiteitenwaaier steeds weer optimaliseren en aanpassen aan de specifieke behoeften van jouw kinderen. 

 

Aanmelden voor aangesloten gastouders via;

administratie@gobnl.nl