Cursus Meldcode A: werken met het afwegingskader
Meldcode A: werken met een afwegingskader


Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar school 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor…