Handleiding herkennen signalen meldcode kinderopvang

Gastouderbureau NL heeft een handleiding opgemaakt voor gastouders die een vermoeden hebben van huiselijk geweld en van kindermishandeling. Met dit document kunnen gastouders de signalen herkennen en omschrijven in de observatielijst.

  1. Handleiding herkennen signalen meldcode kinderopvang 
  2. Wat wordt verstaan. Onder kindermishandeling 
  3. Onderscheid tussen de vormen van huiselijk geweld en mishandeling 
  4. De signalenlijsten a. Signalen kinderen 0-4 jaar en b. Signalen kinderen 4-12 jaar 
  5. Observatielijst 
  6. Beoordelingslijst ten aanzien van veiligheid 
  7. Vervolgstap naar de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De observatielijst wordt doorgenomen samen met de consulente waarna de Aandachtfunctionaris Meldcode van Gastouderbureau NL wordt ingeschakeld voor ondersteuning.

Dit uitgebreide document is te downloaden voor de aangesloten gastouders van gastouderbureau NL via de persoonlijke portal.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je consulent van Gastouderbureau NL