GGD gastouder inspectie - controlelijst

GGD - inspectie gastouderopvang / nieuwe    opvang locatie

De GGD inspecteert elke nieuwe opvang locatie die activiteiten is aan een gastouder. Gastouderbureau NL heeft samen met de gastouder de opvang locatie geïnspecteerd en uitgerust van deze voldoen aan de Wet Kinderopvang. Deze toetsing op veiligheid en gezondheid is vastgelegd in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Zo ben je als gastouder bij Gastouderbureau NL persoonlijk goed voorbereid op deze inspectie.

Waar moet je huis aan voldoen als je een gastouder aan huis hebt en de GGD komt het huis inspecteren? Lees onze GGD voorbereiding checklijst en bereid je voor op het bezoek van de GGD inspecteur!

CONTROLEER LIJST

Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

 • Overeenkomst tussen GO en Gastouderbureau NL
 • Opvang vindt plaats op 1 adres / opvang locatie
 • Gastouder niet inwonend bij vraagouder

Gastouder

 • PRK registratie van GO en huisgenoten en structureel aanwezigen van 18 jaar en ouder
 • Geen kinderen met OTS (Ondertoezichtstelling)
 • GO niet (tijdelijk) ontheven van ontzet uit ouderlijk gezag
 • Origineel Diploma en EHBO certificaat aanwezig
 • Gastouder 18 jaar ouder
 • Voertaal is Nederlands / Fries
 • In het bezit van een geldig id-bewijs

Accommodatie en inrichting

 • Woning ten allen rookvrij
 • Voldoende binnenspeelruimte
 • Voldoende buitenspeelmogelijkheden
 • Per verdieping een werkende rookmelder (vanaf 0106-2022 conform Bouwbesluit 2012)
 • Aparte slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar

Pedagogisch beleid

 • Gastouder kent inhoud pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau NL
 • Gastouder past pedagogische kwaliteiten toe in de opvang. (Pedagogisch Boomhuis)

aantal kinderen

 • Maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar (eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee)
 • Maximaal 5 kinderen van 0-4 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Maxiamaal4 kinderen van 0-2 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Maximaal2 kinderen van 0 jaar (eigen kinderen tellen mee)
 • Achterwacht geregeld bij 3 of meer kinderen (spelende vriendjes tellen mee)
 • Achterwacht telefonisch bereikbaar en binnen 15 min. aanwezig
 • Overzichtslijst aantal kinderen (registratie in persoonlijke portal 

Veiligheid en gezondheid

 • RIE aanwezig van maximaal 1 jaar oud, inclusief het plan van aanpak
 • RIE is actueel
 • Ongevallenformulier en GO weet wanneer die in te vullen
 • Gastouder brengt volwassen huisgenoten op de hoogte van risico's RIE
 • Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Stappenplan te handelen bij Meldcode
 • EHBO doos aanwezig
 • Vluchtplan aanwezig

  

GGD - inspectie gastouderopvang / onaangekondigd

De GGD inspecteert ook onaangekondigd de opvang locaties en gastouders. Gastouderbureau NL staat hier volledig achter! Gastouderbureau NL toetst de woning op veiligheid en gezondheid. Alle belangrijke gegevens en documenten staan geregistreerd in de persoonlijke portal van de gastouder. Zo heb je ook onderweg alle gegevens bij de hand.

 

GGD - inspectie gastouderopvang / aangekondigd

De GGD inspecteert aangekondigd de kinderopvang in Nederland. Er kan worden gepland van deze voldoen aan de wettelijke eisen en van de kinderopvangorganisatie heeft contact heeft.