GGD gastouder inspectie - (on)aangekondigd


Onderstaand de richtlijnen die zijn verstrekt (14-06-2021) door GGD Fryslân bij een aangekondigde inspectie. Omdat er 25 verschillende regionale Veiligheidsregio's in Nederland zijn, zullen de richtlijnen onderling afwijken. De overheid heeft op dit moment GEEN versoepeling van de coronaregels in de kinderopvang voorgesteld.

Bij een onaangekondigde inspectie zal de inspecteur altijd vooraf de gezondheid check doen. Als gastouder mag je de inspecteur ook vragen om de gezondheid check. 

VOORBEELD MAIL;

Goedendag,  

Wij hebben een afspraak gemaakt op maandag .. juni rond ...00 uur voor een GGD-bezoek met betrekking tot het gastouderschap. Tijdens dit bezoek zal de toezichthouder de woning en de documenten bekijken. Aanvullend kan een telefonisch interview plaatsvinden. 

Let op!

Heeft u (of een van uw huisgenoten) klachten zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts? Dan kan de afspraak niet doorgaan!  Neem in dat geval 24 uren voor de geplande afspraak contact op met de toezichthouder (zie contactgegevens onderaan in deze mail).  

In verband met Covid-19 hanteren wij verder de volgende afspraken voor het locatie bezoek:

-              We geven elkaar geen hand. 

-              Zorg ervoor dat u en de toezichthouder 1,5 meter afstand kunnen houden. 

-              Geef voldoende ruimte bij het binnenkomen en weggaan.

-              Wij dragen beide een mondkapje. 

-              Zorg dat alleen u als gastouder aanwezig bent tijdens het inspectie gesprek. 

-              Zorg dat de toezichthouder indien nodig de handen kan wassen. 

Wanneer tijdens het gesprek blijkt dat bovenstaande afspraken niet nageleefd worden, dan zal de toezichthouder de woning moeten verlaten en zal de inspectie worden beëindigd. 

Tijdens het bezoek komen de volgende documenten aan de orde en moeten aanwezig zijn:

  • uw originele opleidingsdiploma;
  • uw originele EHBO-diploma;
  • het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau, mag ook digitaal; 
  • het protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang, mag ook digitaal.

Graag ontvang ik minimaal 24 uur voor onze afspraak per mail de volledige risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid met het daarbij behorende plan van aanpak. 

Mochten er nog vragen zijn over het GGD-bezoek of bovenstaande documenten dan kunt u contact opnemen met uw gastouderbureau of met ondergetekende.


Met vriendelijke groet, 

Toezichthouder gastouders en gastouderbureaus | Team Toezicht

GGD Fryslân | Harlingertrekweg 58 | Postbus 612 | 8901 BK  Leeuwarden

 

 

 

 


 

Bijlagen