GGD gastouder inspectie - toezicht en handhaving kinderopvang


Toezicht kinderopvang

Vanaf het moment dat een soort ongeveer zes weken is tot het moment dat het de basisschool verlaat, kan het naar de kinderopvang. In Nederland zijn er verschillende vormen-kinderdagverblijf, gastouderbureau, gastouderopvang, buitenschoolse opvang - en worden zij getoetst op kwaliteitseisen. Dit is ook van applicatie voor Voorschoolse Educatie (VE) op kinderdagverblijven.

De kern van de kwaliteitseisen is dat kinderen volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien. Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de eisen en dragen zo bij aan het recht van de kwaliteit van de kinderopvang.
Gemeenten in Nederland hebben de opdracht toezicht te houden op de kinderopvang en gastouderopvang en schakelen hiervoor de GGD 'en in. In heel Nederland gaan normaliter circa vierhonderd toezichthouders dagelijks op inspectie en leggen meer ongeveer 17.000 bezoeken af op de diverse opvanglocaties.

GGD GHOR Nederland heeft de taak van de GGD bij het toezicht op de kinderopvang en de gastouderopvang te ondersteunen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat de kwaliteitseisen, te aanbevelen. Het doel hiervan is het aangepast van de kwaliteit en de uniformiteit van het toezicht.

Op welke wijze houden GGD'en toezicht?

  • Het uitgangspunt voor alle onderzoeken is dat het toezicht op afstand plaatsvindt, tenzij de toezichthouder locatie bezoek is een noodzakelijke voorwaarde voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van het zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid. Bij de afweging neemt de toezichthouder uiteraard het belang van de volksgezondheid en de risico's voor de eigen gezondheid mee.

Hierop laat een toezichthouder

In de Wet kinderopvang staat dat een houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aan moet bieden: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Dus de toezichthouder kijkt, toetst en beoordeelt: draagt de kinderopvang bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind? Hoe is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd? En hoe is het gesteld met de binnen- en buitenruimtes? Bij overtredingen adviseert de toezichthouder aan de gemeente al dan niet in te grijpen.

Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier staat ook per kinderopvang locatie een samenvatting van de inspectieresultaten ('In-één-oogopslag'). 

Bij uitdagende spelen kunnen kinderen stevig stoeien, hoog klimmen, hard rennen en flink botsen. Daar komt wel eens een schram of schaafwond bij kijken. 

De rol van GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD'en en adviseert het ministerie van SZW en draagt daarmee bij aan vernieuwing van het toezicht. En oog op dat wet- en houdt regelgeving van waarde is en werkbaar voor toezichthouders. Zo dient de werkwijze Streng aan de Poort ervoor dat een nieuwe opvang locatie alléén kan starten als er geen twijfels zijn over dat gezonde en veilige opvang voorop staat. Onze handige gesprekspartners over toezicht kinderopvang zijn de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de organisaties die houders en ouders van opvanglocaties.

Meer weten

Informatie voor (nieuwe) houders over toezicht en handhaving is te vinden in de Folder Toezicht en Handhaving Kinderopvang.

Wat vindt de GGD van het wetsvoorstel dat de kinderopvang kinderen die niet gevaccineerd zijn mag weigeren?

GGD GHOR staat voor gezond en veilig opgroeien van alle kinderen en daar hoort vaccineren bij. Het wetsvoorstel is een reactie op de begrijpelijke vraag van ouders die zich zorgen maken om de veiligheid van hun kinderen op de kinderopvang. GGD,en realiseren zich dat 100% bescherming tegen infectieziekten niet bestaat, maar dat een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad helpt. En wij zijn voor een informatieplicht voor houders.

Toch vindt GGD GHOR het belangrijk om aandacht te vragen voor het feit dat GGD 'en er zijn voor de veiligheid van alle kinderen, dus ook van de niet-gevaccineerde kinderen. GGD GHOR maakt zich daarom zorgen over het ontstaan van zogenoemde brandhaarden: plekken waar alleen niet-gevaccineerde kinderen worden opgevangen. Ook vragen we om deze reden voor het ontbreken van de gastouderopvang in dit wetsvoorstel.

Tot slot nog één opmerking: het wetsvoorstel kan bijdragen aan de veiligheid van kinderen en GGD GHOR begrijptdat kinderopvanghouders ongevaccineerde kinderen kunnen weigeren, vanuit hun verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde omgeving. Wij als GGD 'en, vanuit onze verantwoordelijkheid voor alle kinderen, willen met alle ouders in gesprek zijn en blijven. Dat is wat ons betreft de weg naar een hogere vaccinatiegraad. Die weg wordt ondersteund door het recente rapport van het Nivel en blijkt effectief, getuige de meest recente vaccinatiecijfers

In de bijlage de brochure van GGD-GHOR over toezicht en handhaving kinderopvang

 


Bijlagen