Zwangerschap gastouder

Bent u zwanger en werkt u als zelfstandige? Dan kunt u een ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger) aanvragen. De ZEZ-uitkering valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). 

Bent u zwanger van een tweeling of meerling? Dan gaat uw zwangerschapsverlof eerder in. Kijk hiervoor onderaan deze pagina bij Bijzondere situatie.

Krijg ik een ZEZ-uitkering?

U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

U werkt als zelfstandige, met of zonder personeel. Bijvoorbeeld als u:

  • een eigen onderneming heeft;
  • meewerkend echtgenote van partner, directeur-grootaandeelhouder, huisarts, artiest of gastouder bent. Of als u werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar u werkt;
  • werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of huishoudelijke hulp.

Let op: voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen, is dat u zelfstandige bent op de dag vóórdat de uitkering ingaat.

Sinds kort zelfstandige

Werkt u pas dit kalenderjaar als zelfstandige? Wij gaan dan uit van een korte periode. Wij kijken naar de dagen die u als zelfstandige heeft voordat u met verlof ging.

Wanneer vraag ik een ZEZ-uitkering aan?

U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat u 24 weken zwanger bent. Doe de aanvraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

U kunt tot 1 jaar terug een ZEZ-uitkering aanvragen. U krijgt dan een mogelijke minder uitkering. Had u langer dan 1 jaar geleden recht op een ZEZ-uitkering en vraagt u nu de uitkering aan? Dan krijgt u geen uitkering meer over de periode die ligt in het jaar dat voorafging aan uw aanvraag.

Voorbeeld

U heeft recht op een ZEZ-uitkering van 1 juli 2020 tot en met 21 oktober 2020. Maar u vraagt de uitkering pas aan op 1 september 2021. Dan krijgt u alleen een uitkering over de periode van 1 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 De periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 ligt meer dan 1 jaar in het verleden, teruggeteld vanaf 1 september 2021. Dus over deze periode ontvangt u geen uitkering.

Hoelang duurt een ZEZ-uitkering?

De ZEZ -uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering gaat tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. U bepaalt deze periode zelf op welke dag u de uitkering laat ingaan.
 Na uw bevalling heeft u recht op minimaal 10 weken uitkering. 

Ik ben zwanger van een meerling 

Bent u in verwachting van een meerling? Dan duurt de ZEZ-uitkering minimaal 20 weken. De uitkering gaat tussen 8 weken en 10 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Meer over de uitkering bij zwangerschap van een meerling, leest u bij Ik ben zwanger van een tweeling of meerling. 

De ZEZ-uitkering loopt altijd gelijk aan uw verlof, ook als u eerder of later bevalt dan de uitgerekende datum. Wilt u meer lezen over de lengte van de ZEZ-uitkering als u eerder of later bevalt? Kijk dan bij Hoelang duurt mijn ZEZ-uitkering na de bevalling?

Wanneer wordt de ZEZ-uitkering betaald

Wij betalen de ZEZ-uitkering 1 keer per week. Wij betalen de uitkering aan u, behalve als u zich laat vervangen door iemand van een uitzendbureau of bemiddelingsbureau. 

Laat u zich vervangen en duurt deze vervanging de hele periode van de uitkering? Dan betalen wij de ZEZ-uitkering bruto aan het bureau. Dit is een voordeliger voor u dan wanneer wij de uitkering aan u betalen en u zelf uw vervanger betaalt. Als het bedrag voor het inhuren van een vervanger hoger is dan uw uitkering, betaalt u zelf het verschil. 

Wilt u weten hoe uw ZEZ-uitkering wordt berekend? Ga dan naar Hoe hoog is mijn ZEZ-uitkering?

ZEZ-uitkering aanvragen

U vraagt de ZEZ-uitkering aan via Mijn UWV. Log in met uw DigiD en klik op Aanvragen. Ga vervolgens naar Zwangerschapsuitkering. 

U heeft voor het aanvragen van een ZEZ-uitkering de volgende gegevens nodig:

  • Uw burgerservicenummer. 
  • Uw inkomsten zoals vermeld op uw Aangifte Inkomstenbelasting. 
  • Hoeveel uur u werkt. Of u vervanging regelt. 
  • Uw vermoedelijke bevallingsdatum. 
  • Uw eventuele vrijwillige Ziektewetverzekering bij UWV.

Let op: u hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken mee te sturen om aan te tonen dat u tot de ZEZ-doelgroep behoort. Zoals opdrachtovereenkomsten van een meewerkcontract. Maar wij kunnen u tot 2 jaar na de ZEZ-uitkering nog wel om deze bewijsstukken vragen. Let op deze dus goed. U hoeft ook geen zwangerschapsverklaring mee te sturen, maar u vraagt deze wel aan. Bewaar de verklaring tot in elk geval 1 jaar na de einddatum van uw zwangerschapsuitkering. Het kan voorkomen dat wij nog om de verklaring vragen.

Aanvragen ZEZ-uitkering