Waarom kan ik meer verdienen bij Gastouderbureau NL?


Als gastouder mag je wettelijk je eigen uurtarief bepalen. De ouder krijgt kinderopvangtoeslag over het wettelijk vastgestelde maximale uurtarief. Bedragen boven dit vastgestelde uurtarief zijn voor rekening ouder. Je kunt als gastouder ervoor kiezen om het maximale uurtarief te hanteren.

Dankzij de bescheiden bureaukosten van Gastouderbureau NL ervaren ouders geringe maandelijkse kinderopvanguitgaven. Ons aanbevolen uurtarief is gebaseerd op het nationale gemiddelde voor kinderopvanguren, waarbij de bureaukosten per uur binnen het maximale tarief voor kinderopvangtoeslag vallen. Gastouders hebben de vrijheid om een hoger uurtarief te hanteren en kunnen dit aanpassen, na de termijn van één maand na kennisgeving aan de ouders. De kosteneffectieve bureaukosten van Gastouderbureau NL resulteren in een aanzienlijk lagere eigen bijdrage voor ouders, waardoor hoogwaardige kinderopvang meer toegankelijk en betaalbaar wordt.

ADVIES GASTOUDER UURTARIEF 

Jaar

Maximale uurtarief kinderopvangtoeslag per kind

Advies  uurtarief per kind voor gastouder

2020

€ 6,27

€ 5,75 - € 6,25

2021

€ 6,49

€ 5,75 - € 6,50

2022

€ 6,52

€ 6,00 - € 6,50

2023

€ 6,85 

€ 6,50 - € 7,00

2024€ 7,53€ 7,25 - € 7,50

 


BUREAUKOSTEN Gastouderbureau NL (regio gebonden)

1 KINDGEZIN
€ 29,50 p/maand
€ 57,50 p/maand


Reken eenvoudig uit wat een hoger uurtarief gastouder financieel zal betekenen voor de ouder met onze unieke en in eigen beheer ontwikkelde gastouder calculator. Je kunt een vergelijk maken tussen 2023 en 2024. Vul de opvanguren in en het uurtarief en hanteer hetzelfde jaarinkomen bij beide jaren. Bij 2024 vul je het nieuwe uurtarief in. Vergelijk daarna de ouderbijdrage(dit zijn de werkelijke kosten van de ouder.

Na het inloggen kun je onze voorbeeldbrief gebruiken waarin de argumenten staan ter onderbouwing waarom je het uurtarief verhoogt.


Klik HIER om je uurtarief te berekenen voor de ouder