5 online modules over sociale veiligheid


Een basisvoorwaarde voor kinderen om zich gezond te kunnen ontwikkelen is dat zij zich veilig voelen. Voor veel kinderen is dit niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld wanneer ouders in een (v)echtscheiding terechtkomen of als zij thuis te maken krijgen met kindermishandeling of verwaarlozing. Als pedagogisch medeweker of gastouder speel je een belangrijke rol in het leven van een kind, maar soms is het moeilijk om signalen van onveilige situaties goed te duiden en te weten wat je het beste kunt doen wanneer je zorgen hebt.

Met deze 5 online modules van ongeveer 15 minuten kunnen gastouders kennis opdoen rondom de volgende thema’s:

Module 1: Casus verwaarlozing (15 minuten)

Kinderen krijgen niet altijd de zorg en aandacht die zij van hun ouders nodig hebben. Dit kan hun ontwikkeling belemmeren of zelfs schaden. Als pedagogisch medewerker of gastouder ben je belangrijk in het vroeg signaleren van verwaarlozing. In deze module leer je hier meer over.

Module 2: Seksueel gedrag van kinderen (15 minuten)

In deze module leer je welk gedrag bij een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen hoort, welk gedrag van kinderen seksueel grensoverschrijdend is en hoe je kunt omgaan met dit gedrag.

Module 3: Casus oudersignalen (15 minuten)

In de kinder –en gastouderopvang werk je met kinderen, maar je hebt ook te maken met de ouders van het kind. Wat zijn oudersignalen? En hoe ga je hiermee om? Dit leer je in deze module.

Module 4: Praten met kinderen (15 minuten)

In een gesprek met een kind kun je als gastouder signalen opvangen waaruit blijkt dat er thuis iets aan de hand is. Hierover praten is niet makkelijk, niet voor jou en niet voor het kind. In deze module leer je hoe je het gesprek met een kind aan kan gaan, na het opvangen van een signaal.

Module 5: Grensoverschrijdend gedrag door een collega (15 minuten)

Wat doe je als jouw collega ‘over de grens’ gaat? Welke stappen moet je ondernemen? In deze module leer je hier meer over.

Na afronding van alle modules kun je een bewijs van deelname downloaden.

Tijd: 5 kwartier (5 modules van 15 minuten, los te volgen)

Ontwikkeld voor:

Dit scholingsonderdeel is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en gastouders.

Tijd:

5 kwartier (5 modules van 15 minuten, los te volgen)

Kosten:

€ 10,- (excl. 21% BTW)
€ 12,10 (incl. 21% BTW)

Accreditatie:

Geen accreditatie


Klik HIER om je aan te melden voor deze cursus