Vertrouwensinspecteur Kinderopvang

 

Helaas kunnen er zaken voorvallen in het onderwijs en de kinderopvang die niemand wil. Seksueel, psychisch of fysiek geweld bijvoorbeeld. Het is goed te weten dat u in zulke gevallen terecht kunt bij een van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Wat kan u aan hen hebben, en wanneer bent u zelfs verplicht contact op te nemen?

Een klein team van inspecteurs is, naast hun toezichthoudende taak, vertrouwensinspecteur. Dit team heeft ook de taak van vertrouwensinspecteur voor de kinderopvang


Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur?

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief). 


Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur?

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school of opleiding (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs werken voor het gehele onderwijs, inclusief het mbo en het hoger onderwijs.

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld  over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteur zoekt niet uit wat er gebeurd is (waarheidsvinding). Hij kan niet zelf zorgen voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs verplicht is.

Als er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. Als u twijfelt of er sprake is van seksueel misbruik of seksuele intimidatie, is het verstandig om ook contact op te nemen. In de bijlage kun je de folder lezen.


Als een medewerker van een school bekend is met een mogelijk zedenmisdrijf van een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet deze melding doen bij het bestuur.  Als een bestuur bekend is met een mogelijk zedenmisdrijf van een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet dit onverwijld overleggen met de vertrouwensinspecteur.  Als uit het overleg met de vertrouwensinsepcteur bijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden, moet het bestuur aangifte doen.

Bijlagen