Kwaliteitseisen gastouderopvang vanaf 2025

De aangesloten gastouders van Gastouderbureau NL voldoen al aan de meest gestelde kwaliteitseisen voor 2025 zoals voorgesteld door minister van Gennip.

  • Permanente educatie met Kinderwijs TV
  • Pedagogische coaching met www.pedagogischboomhuis.nl
  • Persoonlijk pedagogisch werkplan in portal
  • Geregistreerde achterwacht bij elke gastouder

 

Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat; Ruim 90 procent van de gastouders biedt voldoende tot goede kwaliteit, met focus op veiligheid en het voldoen aan de behoeften van kinderen.

 

Minister Van Gennip scherpt kwaliteitseisen gastouderopvang aanEr bestaan momenteel grote verschillen in de kwaliteit van opvang die gastouders aanbieden. Om dit kwaliteitsverschil tegen te gaan wil minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra kwaliteitseisen in de wet vastleggen. Zoals een verplichting voor het opstellen van een pedagogisch werkplan voor iedere gastouder, permanent blijven werken aan de ontwikkeling, en een achterwacht voor alle gastouders. Om gastouders te helpen bij het voldoen aan de nieuwe maatregelen wordt de maximum uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met 21 eurocent verhoogd.

Dit schreef minister Van Gennip op 31 mei 2023 in een brief aan de Tweede Kamer.

Kwaliteit meer gelijktrekken

Gastouderopvang is een belangrijke vorm van kinderopvang. Het is kleinschalig en biedt vaak meer flexibiliteit aan ouders. Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat in de geobserveerde en gerapporteerde kwaliteit in de gastouderopvang veel variatie te zien is tussen gastouders. Om deze verschillen tussen gastouders te verkleinen, komen er aanvullende kwaliteitseisen.

Minister Van Gennip: “Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind in goede handen is bij de opvang. Nederland kent gelukkig een zeer hoge kwaliteit van kinderopvang. Toch zie ik ruimte om de kwaliteit binnen de gastouderopvang meer gelijk te trekken. Om daaraan bij te dragen neem ik nu verschillende maatregelen. Ik begrijp goed dat dit voor sommige gastouderbureaus en gastouders een flinke ommezwaai betekent, maar uiteindelijk zorgt dit voor betere kwaliteit van de opvang voor kinderen.”

Maatregelen  gericht op goede begeleiding door gastouderbureaus

Minister Van Gennip neemt verschillende maatregelen om de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus te verbeteren, de professionaliteit van gastouders zelf te verhogen en om het toezicht te versterken. Zo wordt pedagogische coaching een verplicht onderdeel van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus. Gastouderbureaus moeten daarvoor beschikken over pedagogische expertise op hbo-werk- en -denkniveau. Ook wordt het aantal bemiddelingsrelaties dat een gastouder mag hebben begrensd tot maximaal twee gastouderbureaus.

Het opvangen van kinderen is een vak. Daarom hebben gastouders bepaalde vaardigheden nodig om hun vak goed te kunnen uitoefenen. Om dit te waarborgen wordt het volgen van een pedagogische module in de opleiding verplicht, voordat iemand gastouder kan worden. Ook moeten gastouders zich blijven ontwikkelen. Dat betekent dat gastouders continu aandacht besteden aan educatie (bijscholing of cursussen). Daarnaast wordt het verplicht om in een pedagogisch werkplan vast te leggen hoe de gastouder het pedagogische beleid van het gastouderbureau toepast in de praktijk. Tot slot wordt het voor alle gastouders verplicht om een achterwacht te regelen die, in het geval van calamiteiten, binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn.

Voor het versterken van het toezicht geldt dat sinds 2022 jaarlijks minimaal 50% van de voorzieningen voor gastouders wordt geïnspecteerd. Iedere gastouder wordt minimaal eens in de drie jaar geïnspecteerd. Zo behouden gemeenten en GGD’en ruimte om risicogericht toezicht uit te voeren.

Maximum uurprijs omhoog

De hierboven genoemde maatregelen zorgen ervoor dat de verschillen in de kwaliteit die gastouders aanbieden verkleind wordt. Een deel van de van de gastouderbureaus en gastouders voldoet al aan deze maatregelen. Voor anderen zal dit een extra inspanning vragen. Daarom overweegt minister Van Gennip een overgangstermijn voor gastouderbureaus en gastouders, om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast wordt de maximum uurprijs voor gastouderopvang per 2025 met 21 eurocent verhoogd (boven op de reguliere indexatie).

Aanpassing van de Wet kinderopvang nodig

Voor een aantal van de genoemde maatregelen moet de Wet kinderopvang worden aangepast. De internetconsultatie is inmiddels gestart op www.internetconsultatie.nl. Gedurende vier weken kan iedereen die dat wil op het voorstel reageren. Het wetsvoorstel bevat enkele hoofdlijnen van de maatregelen. Na het wetsvoorstel volgt nog een wijziging van het Besluit kwaliteit gastouderopvang, waarbij de maatregelen verder worden uitgewerkt. Minister Van Gennip streeft ernaar om begin 2024 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden en de wijzigingen per 2025 in te laten gaan.

U kunt de Kamerbrief hier lezen.

 

 

Kinderopvangtotaal, 19 juni 2023

Kwaliteit gastouderopvang overwegend goed, maar grote kwaliteitsverschillen 

PREMIUM 

De kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang is goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Ruim 90 procent van de gastouders biedt voldoende tot goede kwaliteit, met focus op veiligheid en het voldoen aan de behoeften van kinderen. Bij 9 procent van de gastouders is de kwaliteit laag, soms zelfs zeer laag. We zetten de belangrijkste resultaten op een rij. 

Lees verder 


Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, kleding, peuterAutomatisch gegenereerde beschrijving