Aandachtsfunctionaris Meldcode


In het algemeen verwijst een "meldcode" naar een stappenplan dat professionals helpt bij het omgaan met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit stappenplan is bedoeld om de professional te ondersteunen bij het zorgvuldig afwegen van signalen, het bespreken van zorgen met de betrokkenen, en het indien nodig melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

De “aandachtfunctionaris meldcode" binnen een Gastouderbureau NL is verantwoordelijk voor het coördineren en implementeren van de meldcode binnen Gastouderbureau NL. Deze is het aanspreekpunt naast de professional, voor gastouders en ouders die vragen hebben over de meldcode, ondersteuning bieden bij het volgen van de stappen uit de meldcode, en fungeert als contactpersoon voor externe instanties, zoals Veilig Thuis. Hiermee volgt Gastouderbureau NL het advies zoals weergegeven in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gastouderbureau NL maakt gebruik van een interne aandachtfunctionaris en kan beroep doen op een externe SKJ geregistreerde aandacht functionaris meldcode voor haar aangesloten gastouders en houders.