GGD Inspectie / Toezicht na 19 april

Advies GGD-GHOR

Corona en toezicht kinderopvang vanaf 19 april 2021

Naast het basisonderwijs, de kinderdagopvang (0 – 4 jaar) en gastouderopvang (0 – 12 jaar) zijn de voorzieningen voor buitenschoolse opvang (BSO) sinds maandag 19 april weer geopend voor alle kinderen.

Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Daarnaast worden houders van BSO locaties dringend geadviseerd om een locatie-specifiek plan op te stellen om het mixen van verschillende groepen kinderen te beperken. Meer informatie en aanvullende maatregelen zijn te vinden op de website van Veranderingen kinderopvang en van Rijksoverheid. Voor alle kinderopvang voorzieningen en ook  de BSO gelden de reguliere kwaliteitseisen van de Wko.

Op welke wijze houden GGD’en toezicht?

  • De GGD’en pakken regulier toezicht op de dagopvang, BSO en gastouderopvang geleidelijk weer op.
  • Het uitgangspunt voor alle onderzoeken is dat het toezicht op afstand plaatsvindt, tenzij de toezichthouder locatiebezoek noodzakelijk vindt voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit of bij zorgen over de fysieke en emotionele veiligheid. Bij de afweging neemt de toezichthouder uiteraard het belang van de volksgezondheid en de risico’s voor de eigen gezondheid mee.

Toezicht tijdens de noodopvang en lockdown

28 januari 2021Toezicht kinderopvang

Sinds 16 december 2020 zijn het onderwijs en de voorzieningen voor kinderopvang gesloten in verband met de bestrijding van het Coronavirus. Kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen kunnen gebruik maken van noodopvang bij hun reguliere kinderopvang locatie of gastouderopvang, voor de reguliere uren. Deze situatie duurt in ieder geval tot 8 februari.

Op welke wijze houden GGD’en toezicht?

  • Reguliere kwaliteitseisen gelden voor alle (nood) voorzieningen tijdens de lockdown. Hierop is één uitzondering gemaakt voor het opvangen van kinderen op een andere locatie van de houder. Dit staat op de website van Rijksoverheid.
  • Toezicht op afstand, tenzij de toezichthouder locatie bezoek echt noodzakelijk vindt voor een onderbouwd oordeel over de kwaliteit. Bij de afweging neemt de toezichthouder uiteraard het belang van de volksgezondheid en de risico’s voor de eigen gezondheid mee.
  • De GGD’en houden toezicht door ‘Vinger aan de pols’ en ‘signaalgestuurd toezicht’. Op eigen initiatief informeert de toezichthouder op afstand bij een houder van kinderopvang of gastouderopvang hoe de noodopvang is georganiseerd en of er knelpunten zijn. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven of bij signalen van zorgen om de organisatie van een kindercentrum of gastouderopvang, kan de toezichthouder een incidenteel onderzoek starten. Dit onderzoek vindt in principe op afstand plaats.

Klik HIER voor het artikel op de website van GGD-GHOR